Hvis du selv udbyder et arrangement, som du ønsker skal fremgå af denne side, eller har kendskab til et arrangement, som kan have relevans for projektet, opfordres du til at kontakte os 

3 workshops om samskabelse

Torsdag den 9. november 2017 afholdt Hedensted Kommune sammen med Aalborg Universitet den anden af tre work-shop´s om samskabelse når vi tilpasser os et ændret klima.

Anledningen er, at Hedensted Kommune i de kommende år gennemfører tre ambitiøse klimatilpasningsprojekter på en innovativ og samskabende måde. Projekterne skal samtidig bidrage til lokal udvikling og vækst i kommunen. Vi skal investere mange ressourcer i nye løsninger og grøn-blå infrastrukturer, løsninger som har store potentialer for at styrke natur, rekreative muligheder, bykvalitet og arbejdspladser samt Hedensteds profil som en spændende og innovativ kommune.

I denne anden work – shop satte vi fokus på hvordan klimatilpasningen kan bidrage til at producere mere sundhed og et godt børne-familieliv. 18 personer med forskellig faglig og organisatorisk baggrund udviklede over fire timer en ny fælles forståelse for hvordan vi med baggrund i vores fælles værdier kan opnå mere med samme indsats. Særligt interessant var det, at vand – vand – vand kan være fundamentet for nye initiativer på tværs af forskelle i faglige mål og traditionelle faglige indsatser. 

Fokus på ”stedets” muligheder var et af kodeordene fra den første workshop, som blev afholdt i september 2017. Nu får vi koblet det til en tænkning baseret på værdier som afløsning for problemer og risici. Det giver nye muligheder.

Stormøde 24. januar 2018 i Aarhus

Vand i Byer og C2C CC holder i fællesskab et stormøde om fremtidens klimatilpasningsløsninger

Foreløbigt har programmet følgende udseende:

 • Morgenbuffet og registrering
 • Velkommen v/Ulrik Hindsberger, Vand i Byer
 • Midtjysk klimatilpasning ved AquaGlobe og Klimatorium – to udstillingsfyrtårne, som er på vej til at blive skabt i C2C CC
 •  Oplagte danske løsninger, som skal fremvises ved IWA 2018 i Tokyo, Danva gennemfører en workshop
 • En fælles vision for klimatilpasning i Danmark – hvordan skulle en sådan lyde? Workshop faciliteret af Mikkel Thomassen, Smith
 • Overraskelse
 • Tak for i dag, v/Dorthe Selmer, C2C CC

Stormødet foregår hos Teknologisk, Kongsvang Allé 29 i Aarhus. Mødet gennemføres i tidsrummet 9.30 til 16.00.

Tilmelding her

Studietur for partnerskabet

Kære Partnere & Styregruppe i Coast to Coast Climate Challenge 

Programmet for en 4 dages/3 nætters studietur til Holland i maj måned er stort set på plads, og vi vil derfor bede alle interesserede om at tilmelde sig turen fra 28. til 31. maj – begge dage inklusive - via følgende link:

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=13a4117b-f630-4889-9f77-56f41a39348e&r=KursusValg.aspx?id=53500

Tilmeldingskoden er: "Holland18" 

Af hensyn til bestilling af flybilletter er ABSOLUT deadline for tilmelding onsdag den 24. januar 2018 kl. 10:00! 

Programmet – ganske kort – bliver som følger:

 • Dag 1 – 28/5:
  • Afgang fra Billund med fly til ankomst i Amsterdam sidst på formiddagen
  • Resten af dagen tilbringes med MGA kursus i Park 20/20 - http://www.park2020.com/en/

 

 • Dag 2 – 29/5:
  • Vandløb & regnvandsdag – "Room for the River Waal" – beskyttelse mod oversvømmelser fra stigende vandstande i de hollandske floder
  • "Water Square Tiel" – håndtering af vandrelaterede udfordringer urbant med borgerinddragelse
  • "Waterboard Rivierenland" – vandforvaltning, behandling af spildevand, håndtering af vandløb, m.m.

 

 • Dag 3 – 30/5:
  • Kystbeskyttelsesdag – "Kustwerk Katwijk" – Diger i klitterne – underjordisk P-hus – unik og innovativ kystsikring
  • "Kust op Kracht" – økonomisk løft til regionen ved at skabe attraktiv kystsikring og højne de rekreative muligheder – Badebyen Petten
  • "Zandmotor, Ter Heijde" – kystbeskyttelse med en sandmotor (kunstig halvø)

 

 • Dag 4 – 31/5:
  • Grundvandsdag – "Haarlemmermeer" – en genvundet tidligere sø
  • Dræningsbrønde i byen Delft
  • Afgang fra Amsterdam med fly til ankomst i Billund sidst på eftermiddagen

Yderligere og udførlig information med komplet program vil tilgå senere. 

I skal påregne en egenbetaling på  2.500,- kr. - resten finansieres af Coast to Coast Climate Challenge. 

Principielt er tilmelding efter "først til mølle" princippet, men vi forbeholder os ret til at ændre i antal pr. partner for så vidt muligt at gøre plads til alle partnere. 

SPØRGSMÅL?

 • Spørgsmål til turens faglige indhold kan rettes til Anja Wejs på ANJWEJ@rm.dk
 • Spørgsmål af praktisk karakter kan rettes til Hanne Jørgensen på hahan2@rm.dk