Hvis du selv udbyder et arrangement, som du ønsker skal fremgå af denne side, eller har kendskab til et arrangement, som kan have relevans for projektet, opfordres du til at kontakte os 

Bliv klogere på vand i lyset af FN's verdensmål

På årets hydrologidag kan du høre, hvad FN's 17 verdensmål betyder for de, der arbejder med vand. Hvad er perspektiverne i en dansk kontekst?

Der vil blandt andet blive stillet skarpt på at gøre FN's verdensmål håndgribelige og interessante for vandområdet.

Spørgsmål som, hvad er vandområdets rolle, og hvilket bidrag kan de yde mod FN's verdensmål om blandt andet bæredygtighed, vil blive taget op. Der vil på hydrologidagen også være rig mulighed for at dyrke netværket med ligesindede.

Tid og sted
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 09:30 

Hotel HC Andersen
Claus Bergsgade 7
5000 Odense

Tilmelding
Du kan tilmelde dig eventen 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information, kontakt venligst Frederik Uldall (HydrologiFORUM) eller Rasmus Rønde Møller (Horsens Kommune)

Partnerskabsmøde 3. november 2017

Der foreligger allerede en række resultater og erfaringer som vi har brug for at dele i partnerskabet. Derfor er sat kryds i kalenderen den 3. november 2017.

Enkelte workshop-emner er sat endeligt på programmet, men meget mere kommer til:

  • Værdiskabelse i praksis - Birgitte Hoffmann inviterer til workshop

    Værdiskabelse eller merværdi er nøgleord i klimatilpasning og i projekterne i C2CCC. Men hvilke værdier vil vi realisere? Hvordan skal vi gøre det? Og hvordan kan vi vide om vi når det? Workshoppen inddrager erfaringer fra et strategisk forløb i Hedensted om værdiskabelse og lægger op til gruppearbejde, hvor vi  undersøger og kvalificerer projekternes visioner om værdiskabelse.

  • AquaGlobe - Skanderborg Forsyning fortæller om hvortil de er kommet. Byggeriet er lige ved at være klar til at tage i anvendelse.
  • Opdatering af vores fælles kommunikationsstrategi
  • Opfølgning på besøg af monitorerne