Vand i Byer projektet ’Kvalitet af regnafstrømning fra A-Åen’ har været i gang siden april 2017, med det formål at synliggøre og forankre viden omkring kvalitet af regnafstrømning.

Noget som forhåbentlig kan smidiggøre sagsbehandlingen for miljømedarbejdere i kommunerne, samt gøre det mere overskueligt for rådgivere, forsyninger og producenter af renseløsninger at arbejde med regnafstrømning og vandkvalitet.

Dette møde giver en opsummering på projektet og de to første workshops samt en præsentation af projekthjemmesiden. Kom med dine forslag til den videre vej frem og hjælp os med at gøre hjemmesiden endnu bedre.

Der vil også være spændende faglige oplæg indenfor emnet.

Det foreløbige program - torsdag den 6. september 2018

09.30 Morgenkaffe og registrering
09.45 Velkomst og formål med dagen v/ Henrik Vest Sørensen, Region Midtjylland, C2C CC
10.00 Om projektet ’A-Åen’ – baggrund og status v/ Karin Cederkvist, Rørcentret, Teknologisk Institut
10.30 BAT eller BET v/Simon Toft Ingvertsen, EnviDan
10.50 Kaffepause
11.10 Samspillet mellem kommune og forsyning, hvor er problemstillingerne/konflikterne? v/ Kommune og Forsyning
11.50 Spørgsmål, inputs og diskussion v/Kristoffer Amlani Ulbak
12.05 Frokost
13.00  Intelligent styring af udledning v/Michael Rasmussen, Aalborg Universitet
13.20 Introduktion til gruppearbejde. Hvordan kan vi skabe en hjemmeside og et procesværktøj der har værdi for jer? v/ Kristoffer Amlani Ulbak, Rørcentret, Teknologisk Institut
13.40 Kaffepause
13.55 Gruppearbejde om hjemmesiden
14.40  Opsamling i plenum v/ Kristoffer Amlani Ulbak, Rørcentret, Teknologisk Institut
15.20  Opfølgning på dagen og arbejde fremover v/ Karin Cederkvist, Rørcentret, Teknologisk Institut


Tilmelding

Tilmelding foregår via TI's hjemmeside her.

Deltagelse er gratis.