Central Denmark EU-Office informerer løbende om finansieringsmuligheder. Det skel i deres eget nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig her: https://centraldenmark.eu/nyheder/ (bemærk at der kommer en dialogboks frem, når du besøger siden)

Et udvalgt udpluk af finansieringsmuligheder bringes i nyhedsbrevet for C2C CC, som du kan tilmelde dig her: http://www.c2ccc.eu/nyheder/

Yderligere vil være omtale af de aktuelle muligheder herunder. 

Urban Innovation, Action 4

Urban Innovation Action 4. call åbner i oktober 2018

Europa-Kommissionen har meddelt udvælgelsen af ​​4 emner til det fjerde UIA Call for Proposals, der skal lanceres i oktober 2018. De fire emner, der er valgt, er:

  • Digital overgang
  • Urban fattigdom
  • Bæredygtig udnyttelse af jord
  • Byens sikkerhed

Emne Nr. 4 Bæredygtig udnyttelse af jord kan have relevans for delprojekter i C2C CC i det omfang, at de beskæftiger sig med klimatilpasning på jordområder, planlægning af landbrugsjord, oversvømmelse og genopretning af natur på nye jordområder, osv.

Hvem kan søge støtte?
By-myndigheder på mere end 50.000 indbyggere eller en gruppe af by-myndigheder med en samlet befolkning på mindst 50.000 indbyggere.

Hvad måles projekter på?
Der måles på både gennemførbarhed, brede partnerskaber, målbarhed og vigtigst vægter innovation 40%. Det betyder, at projektideer skal være dristige og så nytænkende, at de ikke før er blevet eksperimenteret med eller implementeret på europæisk grund før. 

Hvor kommer pengene fra?
Urban Innovative Actions (UIA) er et initiativ fra EU, der giver byområder i hele Europa ressourcer til at afprøve nye og eksperimenterende løsninger til at imødegå by-udfordringer. Pengene kommer fra European Regional Development Fund (ERDF) og der er afsat budget på 372 mio. EUR i perioden 2014-2020.

ERDF medfinansierer op til 80% af de støtteberettigede omkostninger, mens resten af de 20% skal findes fra egne eller andre midler hos by-myndigheden selv. 

Proces og deadline
Forskellige generaldirektorater i Europa-Kommissionen arbejder nu på at udvikle de fulde beskrivelser for hvert af de udvalgte emner. Disse fulde beskrivelser vil være tilgængelige på UIAs hjemmeside i april 2018 – deadline forventes marts 2019. 

Baggrund
Temaerne for ERDF initiativet Urban Innovation Action er udpeget under Urban Agenda vedtaget maj 2016 i EU Pact of Amsterdam.

Læs mere her
Uddybende information

EU LIFE-projekter

Så er LIFE calls for 2018 blevet offentliggjort 18. april 2018.

Billede af ansøgningen.

Laver din kommune, virksomhed eller NGO projekter, der bidrager til EU’s miljø-, natur- og klimapolitik? Så er LIFE programmet måske en mulighed for jer! Læs meget mere her: http://ec.europa.eu/…/funding/life2018/traditional/index.htm

Deadline for Concept Note i ”Traditionel Projects” under delprogrammet for Miljø er 12. juni 2018, mens det for Klima delprogrammet er 12. september 2018. 
Deadline for Concept Note i ”Integrated Projects” er 5. september 2018.

Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik.

Bemærk
De tidligere regler omkring nationale allokeringer ophører. Tildelingen foregår i fri konkurrence mellem projekter, uanset nationalitet.

Hvem kan søge?
Alle organisationer - private virksomheder, myndigheder, organisationer mv. i Danmark kan søge alene eller i fællesskab. Der er også mulighed for at søge med partnere fra andre EU- lande.

LIFE har intet krav om antal projektpartnere eller om tværnationalitet. Multinationale projekter, der bringer merværdi ved deres samarbejde, tilskyndes og vil opnå ekstra point i evalueringen.

OBS
LIFE projekter kan være komplementære projekter til C2C CC, men der må ikke foregå dobbeltfinansiering mellem C2C CC og nye LIFE projekter.

Læs mere her
http://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/eu-life/