Gennem et stort antal projekter arbejder Coast to Coast Climate Challenge på at opbygge grundlaget for en langsigtet klimatilpasning

 

I 2011 ramte et meget voldsomt skybrud Danmarks hovedstad, København. Der faldt 135 mm regn over byen på få timer. En mængde, som svarer til en femtedel af den mængde nedbør, byen får på et helt år. Skybruddet satte, bogstaveligt talt, byen under vand, og forsikringsselskaberne endte med at udbetale tre mia. kr. i erstatning for skader og ødelæggelser forvoldt af regnvandet.

Skybruddet over København var med til at sætte gang i udviklingen af et landsdækkende beredskab mod klimaændringernes følgevirkninger. Et beredskab som bl.a. pålagde landets 98 kommuner at udarbejde hver deres planer for den lokale klimatilpasning.

Fra akut til langsigtet

Imidlertid viste det sig, at det lokale kommunale niveau ikke altid var det optimale udgangspunkt for at håndtere en klimatilpasning.  En indsats, som afværger en potentiel akut risiko, kan gennemføres lokalt. Men når det gælder den mere langsigtede klimatilpasning og –omstilling, er et bredere samarbejde nødvendigt.

For ganske vist kan de konkrete problemer være forskellige fra kommune til kommune, men grundlæggende er klimaændringernes udfordringer nogenlunde de samme.  At finde de mest hensigtsmæssige løsninger kræver derfor ofte en bredere viden, som rækker ud over det aktuelle problem. Udviklingen og implementeringen af en holdbar og langsigtet strategi for en lokal klimatilpasning kan derfor være en stor opgave for en mindre kommune.

Af den grund udviklede Region Midtjylland ideen om at samle de mange kommunale projekter under et fælles, gennemgående projekt, som skulle understøtte det lokale arbejde. Ideen var at opbygge et fundament af viden og erfaringer på tværs af kommunernes projekter og skabe et nationalt og internationalt netværk omkring den samlede klimatilpasning.

24 projekter og 31 partnere

Region Midtjyllands klimaprojekt blev døbt Coast to Coast Climate Challenge, C2C CC, og kom til at bestå af i alt 24 kommunale projekter, delt op i fire hovedkategorier.

I to kategorier blev der fokuseret på at opbygge den nødvendige grundlæggende viden om de forskellige problemstillinger i klimatilpasningen og udvikle forskellige tekniske løsninger. De to øvrige kategorier satte fokus på at finde løsninger på en række lokale, og meget konkrete, problemstillinger i de deltagende kommuner.

Der er fra begyndelsen lagt vægt på at forankre projektet bredt, og kredsen omkring C2C CC er meget stor. 48 kommuner, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, statslige myndigheder og forsyningsselskaber deltager. Det betyder i praksis, at mange forskellige problemstillinger, men også meget viden, bliver båret ind i arbejdet. Projektet er på vej til at blive katalysator for en meget bred indsats omkring klimatilpasningen.