C2C CC Coast to Coast Climate Challenge

Landsbyprisen 2019

Skal det ikke være en landsby, der har gjort noget særligt for at tilpasse sig det nye klima, der skal have landsbyprisen?

Indstil en kandidat til Landsbyprisen 2019.

Læs mere om hvordan, herunder kriterier og hvem der tidligere har modtaget prisen.

Landsbyprisen2018_Heidi Qvistgaard Dalbjerg_foto_RuneBorreJensen.jpg

Sall i Favrskov blev tildelt Region Midtjyllands Landsbyprisen 2018. Her ses Heidi Qvistgaard Dalbjerg, der repræsenterer Sall i Favrskov Landsbyråd, ved fejingen i Sall i maj 2018.

Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland

Miljøstrategisk årsmøde 2018

 

Så er  det foreløbige program for Miljøstrategisk Årsmøde 2018 klar. Temaet er ”Værdisætning af bæredygtighed: Miljø, viden og demokrati”. Der er interessante indlæg fra forskere, offentlige myndigheder og institutioner  samt NGO’er organiseret i tre sessioner:

  • ·       Værdisætning af miljøhensyn og –tiltag
  • ·       Det grønne nationalregnskab og politikudvikling
  • ·       Miljø, viden og demokrati

Se det foreløbige program.

Tilmelding på www.miljostrategisk.dk

 

Veloverstået workshop om Tokyos klimaudfordringer

Den 31. oktober 2018 afholdt C2C CC en spændende workshop med tilhørende ekspertpanel. Her satte Arate Ichihashi og et hold eksperter fokus på Tokyo's behov for klimatilpasning og der blev præsenteret eksempler fra Danmarks klimatilpasning, som inspiration til Tokyo's fremtidig klimaindsats.

Efter indlæggene stod det lysende klart, at vi har rigtig meget at byde ind med fra dansk side når det gælder innovativ klimatilpasning. Ved mødets afslutning blev det aftalt, at vi fra C2C CC´ og paneldeltagernes side holder en tæt kontakt til Arata Ichihashi, med henblik på at føre dialogen videre.

Se programmet under 31. oktober i aktivitetskalenderen.

Se anvendte præsentationer og billeder fra dagen. En film om arrangementet støder til snarest muligt.

Arata fortæller om Tokyos udfordringer 2.jpgEn del af panelet.jpg

Et hold glade nyuddannede regnvandskonsulenter

På uddannelsen får kursisterne den nyeste faglig viden og praktiske erfaring med at udføre regnvandsløsninger - uddannelsen er efterspurgt, da der har vist sig et stigende behov, for at man som professionel kan udføre flere kreative typer af regnvandsløsninger, der giver liv i haven. 

Fælles billede af kursister beskøret.jpg

Læs lidt om uddannelsen og se billeder fra forløbet.

En præsentation af udvalgte delprojekter

Her kan du læse mere om udvalgte delprojekterne, se hvor de er lokaliseret henne i landet og høre mere om de centrale elementer der indgår i projekterne. 

Klik på billedet nedenunder for at læse om delprojekterne. 

Printscreen_Storymap_C2CCC.JPG