Nyt planlægningsværktøj

COWI og GEUS vinder opgave med innovativ tilgang til udvikling af nyt planlægningsværktøj.

Mange kommuner og forsyninger har givet udtryk for stadig større problemer med højtstående eller stigende grundvand. Derfor er igangsat et stort arbejde med fokus på det terrænnære grundvand.

I december 2018 forventes udviklingsarbejdet afsluttet med et beslutningsstøtteværktøj, der kan hjælpe kommuner og forsyninger fremadrettet med planlægning og udvikling, hvor terrænnært grundvand er en udfordring.

Læs mere om opgaven.

Politiker topmøde på AquaGlobe

Den 4. juni 2018 blev det andet af to politiker topmøder om klimatilpasning gennemført med succes. Denne gang var temaet Vandløb, sileregn og monsterregn.

Der var knap 80 aktive deltagere.

Se de anvendte præsentationer og se billeder fra dagen.

Partnerskabet havde en vellykket tur til Holland

Læs om den vellykkede rejse til Holland for partnerskabet

Der var 50 veloplagte deltagere på turen og vi fik mange gode inspirationer og ideer. Et sammenfattende materiale er under udarbejdelse. Indtil videre må man nøjes med et lille udpluk af programmet og billeder.

Læs mere i nyhederne eller ved klik på billedet.

Politiker topmøde på Klimatorium

Klimatorium lagde hus til ved det første politiker topmøde den 4. maj 2018.

Temaet var Kysten - en kampplads for forskellige interesser.

Program og anvendte slides fra politikertopmødet på Klimatorium .Anders Kühnau byder velkommen.