Så er Videnkomiteen bragt i spil

Hedensted Kommune driver tre delprojekter under C2C CC; Håb til Håb, Klimatilpasning i Hedensted og Tørring og Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde. Fælles for projekterne er ambitionen om at skabe løsningerne sammen med borgerne. Dertil er indgået aftale med Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet om at facilitere workshops og laboratorier, samt til at give faglige oplæg. Hermed bringes den nyeste viden i anvendelse i C2C CC og hele partnerskabet får lejlighed til at lære med om samskabelse i de kommunale forvaltninger og bringe det i spil i forhold til borgerne. En række repræsentanter fra lokalområderne i Hedensted Kommune er inviteret til at deltage i arbejdet. Spændende spørgsmål planlægges drøftet, eksempelvis:

  • Hvordan bliver klimatilpasning sundhedsproducerende?
  • Hvordan kan klimatilpasning skabe lokale jobs?
  • Hvordan kan klimatilpasning styrke og udvikle landbruget?
  • Hvilke kulturaktiviteter kan vi skabe rum og anledning til?
  • Hvordan kan klimatilpasning styrke kvaliteter for børnefamilier? og
  • Hvordan kan klimatilpasning øge naturkvaliteter og biodiversitet?

Kontakt Hedensted Kommune for at høre mere. Kontaktperson er Niels Rauff på mail niels.rauff@hedensted.dk eller telefon 7975 5690. 

Se beskrivelsen af forløbet.

Jobopslag

Strategisk arbejde med klimatilpasning i brede partnerskaber

Vi har til sekretariatet til C2C CC opslået en stilling. Vi har stærkt brug for hjælp til at opfylde alle de løfter vi stillede i den godkendte ansøgning. Derfor søger vi en akademisk medarbejder med relevant viden og erfaringer til tilrtædelse snarest muligt. Ansøgningsfrist den 18. september 2017.

Læs mere om stillingen.

Yderligere oplysninger:

  • Projektleder Dorthe Selmer, 3053 9544 og
  • Chefkonsulent Rolf Johnsen, 2962 0830

Stormøde i Vand i Byer

Tirsdag den 19. september afholder Vand i Byer Stormøde om Beredskab og kystsikring, havvandsstigninger og stormflod

Vand i Byer netværket har visionen at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering. Dette stormøde vil netop fokusere på, hvordan vi understøtter en bæredygtig udvikling af klimarobuste tiltag og vandhåndtering, herunder klimatilpasningsløsninger i byer.

Mødet afholdes i samarbejde med Realdania.

Du kan se programmet for stormødet og tilmelde dig på Vand i Byers hjemmeside her

Særligt relevant for uddannelsessteder, kreative og startups

Kan I designe løsninger på klimaet?

BEMÆRK: Deadline allerede 24. september 2017!

Det hollandske initiativ What Design Can Do (WDCD) har lanceret international designkonkurrence, der opfordrer kreative startups og unge professionelle til at finde innovative svar på klimakrisen.

Processen er opdelt i flere faser, men indkaldelsen af ​​forslag lukker allerede 24. september 2017! Alle nominerede projekter inviteres til at udstille under WDCD designugen i Eindhoven, Holland. Vinderne annonceres den 22. november i løbet af What Design Can Do Live-arrangementet i São Paulo, Brasilien. Vinderne modatager en pris. IKEA Foundation og Autodesk Foundation står bag som sponsorpartnere. Spred gerne budskabet på designskoler og universiteter og læs mere her http://challenge.whatdesigncando.com/challenge/process/

Rambøll vinder opgave: Hvordan undgår vi mere vand i Limfjorden?

Mange muligheder for støtte til klimaprojekter

Nu er der åbnet for at søge LIFE midler

Det Europæiske Miljøagentur

Præsentation af projektet

Filmen blev vist første gang ved kick off den 30. marts 2017 i Kongrescentret i Herning. Der er også lavet en engelsk udgave af filmen, som kan ses under Communication.