C2C CC Coast to Coast Climate Challenge

Master Class

Master Class om værdiskabelse og co-design i klimatilpasningsprojekter

Aalborg Universitet og C2C CC udbyder sammen en master class for flere deltagere fra 3-4 kommuner, forsyninger mv.

Målgruppen er primært kommunale planlæggere og medarbejdere fra forsyningerne samt fra andre relevante forvaltninger. Gennem forløbet kan samarbejdspartnere, der er relevante for projekterne og de lokale udviklingsprocesser inkl. politikere og lokale borgere blive involveret.

Læs mere om forløbet

Konsolidering af klimatilpasningsaktørerne

Tirsdag den 4. juni 2019 mødtes en række af de væsentligste aktører indenfor klimatilpasning i Danmark. De var enige om at samle aktørerne i en fælles paraplyorganisation. Meget nyt følger efterhånden som konsolideringen effektueres. Beslutningen medfører ikke, at de eksisterende organisationer nedlægges, blot at vi formaliserer samarbejdet og måske på sigt smelter sammen i større eller mindre grad.

National konference om klimatilpasning

Det endelige program for den nationale konference om klimatilpasning den 23. og 24. oktober i Horsens, ligger nu klar. Af programmet fremgår også en nærmere beskrivelse af de mange sessioner.

Bemærk, at konferencen er fuldtegnet. Det er således ikke længere muligt at tilmelde sig. Til gengæld vil vi efterfølgende udarbejde et fyldestgørende materiale om hvilke konklusioner og anbefalinger, der kommer frem. Hvis du er interesseret, så tilmeld dig nyhedsbrevet fra C2C CC. Så kommer det til dig.

Tilmelding til nyhedsbrevet foregår under fanen Nyheder.

Læs program og sessionsbeskrivelser - klik på forsiden herunder.

Forside.jpg

Anmeldelse af klimaatlas

C2C CC har bedt adjungeret professor Torben O. Sonnenborg fra GEUS om at anmelde Klimaatlas.

197x197-torben-sonnenborg.jpg 

Torben O. Sonnenborg

Læs anmeldelsen.

Se DMI's præsentationsvideo af Klimaatlas.

 

Medfinansieringsprojekt: information til borgere om kloak og regnvandshåndtering

C2C CC-sekretariatet har i samarbejde med Teknologisk Institut, en række kommuner, forsyninger og interesseorganisationer revideret en del brochurer om beredskab, skybrudssikring, håndtering af regnvand, kloak og klimatilpasningsprojekter. Brochurerne er rettet mod borgere, og kan bruges i informationsarbejde om, hvordan vi sammen og hverisær kan sikre vores samfund mod oversømmelse ved øget nedbør.

Se brochurerne her

På baggrund af de opdaterede brochurer, er C2C CC-sekretariatet i samarbejde med Viborg Kommune, gået i gang med at skabe en grundfortælling om klimatilpasning, som animationsfilm. Filmen forventes færdig i løbet af første halvår 2020.

Nature-based Solutions Handbook

NBS Handbook 30.jpg

Thinknature har udgivet en håndbog med en samling af H2020 projekter til inspiration indenfor multifunktionelle løsninger. Det er bl.a. Nature-based Solutions som C2C CC-partnerskabet oplevede på studieturen til Holland 2018, hvor vi så Room for the River Waal. Et andet eksempel er de grønne skolegårde i Paris, hvor 70.000 ha er gjort permeable.

NBS Handbook https://platform.think-nature.eu/home

 

C2C CC på kort

Få en kvik indføring i samarbejdets bredde - både geografisk og i emner. Åbn dette Storymap, hvor en del af delprojekterne er beskrevet.

Storymap lille.jpg

Tryk på kortet og Storymap åbner i et nyt vindue.

Bretagne replikerer C2C CC-projektet

I juni 2019 havde sekretariatet delegationsbesøg fra det politiske og administrative Bretagne. Bretonerne oplever de samme udfordringer som os med øgede mængder vand, og skal tilpasse sig et ændret klima. Forud fra besøget holdt de en national klimakonferrence, hvor kontorchef Rolf Johnsen sendte en hilsen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

C2C CC kalender 2018 og 2019


Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn