Invitation til politiker topmøder om klimatilpasning

4. maj 2018, 10 - 14 holdes politiker topmøde om kystudfordringerne på Klimatorium i Lemvig - program.

4. juni 2018, 10 - 14 holdes politiker topmøde om vandløb, monsterregn og sileregn på AquaGlobe i Skanderborg - program.

Tilmelding
Send en mail med oplysning om navn, mailadresse og om du deltager i begge møder, sendes til coast.to.coast@ru.rm.dk senest en uge inden mødet afholdes.

Fristen for at søge ph.d. Stilling i C2C CC er udskudt

Ny frist: Tirsdag den 1. maj 2018, kl. 12.00

Ansøgning sker i to etaper, idet der i første omgang skal foreslægges Videnkomiteen for C2C CC en foreløbig ansøgning,

som skal indsendes inden fristens udløb. Videkomiteen gennemgår ansøgningerne of de forelægges Styregruppen, som tager stilling til, hvem der kan gå videre med støtte fra C2C CC. Herefter vil være mulighed for at søge supplerende medfinansiering i Innovationsfonden.

Tag kontakt til sekretariatet, hvis det kan have interesse at vide mere om, hvad der kræves af kommune eller forsyning for at have en erhvervs ph.d. ansat. Så vil vi sørge for, at der bliver afholdt afklarende møde.

Send en mail til coast.to.coast@ru.rm.dk eller kontakt Rikke Nan Valdemarsen direkte. Se kontaktoplysninger.

Se KLIKOVANDS Blogstafet

Vores gode samarbejdspartner KLIKOVAND samler klimatilpasningsrelevante indlæg til deres blogstafet. C2C CC har også bidraget.

Se stafetten her.

Så er Videnkomiteen bragt i spil

Hedensted Kommune driver tre delprojekter under C2C CC; Håb til Håb, Klimatilpasning i Hedensted og Tørring og Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde. Fælles for projekterne er ambitionen om at skabe løsningerne sammen med borgerne. Dertil er indgået aftale med Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet om at facilitere workshops og laboratorier, samt til at give faglige oplæg. Hermed bringes den nyeste viden i anvendelse i C2C CC og hele partnerskabet får lejlighed til at lære med om samskabelse i de kommunale forvaltninger og bringe det i spil i forhold til borgerne. En række repræsentanter fra lokalområderne i Hedensted Kommune er inviteret til at deltage i arbejdet. Spændende spørgsmål planlægges drøftet, eksempelvis:

  • Hvordan bliver klimatilpasning sundhedsproducerende?
  • Hvordan kan klimatilpasning skabe lokale jobs?
  • Hvordan kan klimatilpasning styrke og udvikle landbruget?
  • Hvilke kulturaktiviteter kan vi skabe rum og anledning til?
  • Hvordan kan klimatilpasning styrke kvaliteter for børnefamilier? og
  • Hvordan kan klimatilpasning øge naturkvaliteter og biodiversitet?

Kontakt Hedensted Kommune for at høre mere. Kontaktperson er Niels Rauff på mail niels.rauff@hedensted.dk eller telefon 7975 5690. 

Se beskrivelsen af forløbet.