SASLO står for Satellitdata til strategisk ledningsnet overvågning og er et projekt der vil integrere satellitdata med eksisterende hydrauliske modeller for herved at kunne opstille dynamiske hydrauliske modeller, som løbende opdateres således at LVS kvalificeret kan udpege, hvor det kan forventes, at der er skader på kloakken eller hvor dens hydraulik vil ændres mod en uhensigtsmæssig situation.

Ovenstående model vil i særdeleshed være relevant i forhold til langtidsplanlægning af investeringer og drift, samt til teknisk at kvalificere, hvor det vil være relevant at anlægge kloakken ved hjælp af nyudviklede metoder, der reducerer risikoen for sætningsrelaterede ekstraomkostninger til fornyelse og drift. Det forventes at dette projekt kan bidrage til et øget værdipotentiale for brud af INSAR-data i forsyningsbranchen.

Læs mere om SASLO projektet på DANVAs hjemmeside her.