vand_i_byer_logo.jpg

Selvom kvaliteten af regnafstrømning har været på dagsordenen i mange år efterhånden, er området omkring vandkvalitet stadig en stor udfordring, når det kommer til implementering af klimatilpasningsløsninger.
Hvilke erfaringer har vi opnået? Hvor er vi i dag? Hvordan kommer vi videre med den viden vi har?
Det kan du høre mere om på stormødet den 21. november 2019. Her vil både cases, forskningsprojekter og erfaringer fra Danmark være på programmet.

Se programmet.

Tilmelding udløbet.