Coast to Coast Climate Challenge. Danish climate adaptation

Done. What's Next?

 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 1. SEPTEMBER 2022

 

6 år er nu ved at være gået, og C2C CC er ved at nå sin afslutning.

Siden 2017 har de 24 delprojekter udviklet forskellige resultater og viden, som er vigtige at få ført videre. Derfor arrangerer C2C CC sammen med det europæiske forskernetværk, Implementing Nature Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City konferencen, "Done – What´s next?" der skal markere afslutningen på begge projektnetværk og bruges til at få udbyttet fra projekterne ud at leve.

Konferencen afholdes på VIA University College i Aarhus fra den 19. – 20. september 2022, og er åben for alle.

Der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på 500 kr. Deltagelse i netværksmiddagen koster ligeledes 500 kr.

Der er mulighed for at tilmelde en stand på markedspladsen og er mulighed for at bidrage med posters. Der er allerede næsten 70 posters og knap 20 stande tilmeldt (pr. 1. august 2022).

Se det endelige program her.

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig og dine bidrag her.

Tilpasningsekskursion efter IWA

 

SIDSTE FGRIST FOR TILMELDING 1. SEPTEMBER 2022

 

I forlængelse af International Water Association (IWA) konferencen i Bella Centret afholder C2C CC i samarbejde med Det Europæiske Forskernetværk, Implementing Nature Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City og DNNK en teknisk tur, hvor vi skal besøge en række klimatilpasningsprojekter, der håndterer vand fra vandkredsløbets forskellige kilder.

Den tekniske tur finder sted fra den 16. – 17. september 2022 med overnatning i Lemvig/Holstebro, hvor vi også skal smage på lokale specialiteter som østers og paella.

Det er gratis at deltage i turen, men man skal selv sørge for overnatning.

Det er muligt at stige på i Horsens, så man skal ikke nødvendigvis med fra København.

Tilmelding til turen er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Fristen for tilmelding er forlænget til den 1. september, så skynd dig at melde dig til her. Du kan også læse mere om turen på samme side."

LIFE indkaldelser for 2022

LIFE-indkaldelserne for 2022 blev offentliggjort af Europa-Kommissionen 17. maj. Her finder du en liste over de nye indkaldelser på dansk.

Deadline for indkaldelser på cirkulær økonomi, klima og natur er 4. oktober 2022. Funding 60-75% EU-finansiering.

Deadline for energi-indkaldelser er 16. november 2022. Funding 95% EU-finansiering.

 

Venlig hilsen CDEU

Kontakt gerne EU-kontoret for yderligere hjælp og sparring.

Telefon +32 493 12 33 12

Kan vi opleve ekstremhændelser i Danmark lig dem, vi så i Tyskland og Belgien?

For at få et overblik over om ekstremhændelsen i Tyskland/Belgien, hvor 169 mennesker døde efter en ekstrem nedbørshændelse vil kunne ske i Danmark, har Region Midtjylland fået gennemført en analyse hos rådgivningsfirmaet COWI. Det særlige ved hændelsen var den store regnmængde, der faldt på et meget stort opland på meget kort tid. Analysen viser, at det samme vil kunne ske i Danmark under samme uheldige omstændigheder. Det afhænger selvfølgelig af, hvor vandet falder, faldforhold i terrænet og oplandets størrelse.

Undersøgelsen viser yderligere, at der i kommunerne stadig planlægges og bygges i lavtliggende områder, hvilket på sigt vil kunne skabe problemer med oversvømmelser, med følgende værditab og gener for beboerne.

Men du kan selv læse rapporten og dens konklusioner her - Link

Inspirationskatalog til håndtering af det terrænnære grundvand

I delprojektet C3 - Grundvand er der i samarbejde med Interreg projektet TOPSOIL udarbejdet et inspirationskataloget til sænkning af det terrænnære grundvand. Kataloget giver et overblik over potentielle virkemidler og eksempler på løsninger til håndtering af det terrænnære grundvand.

Læs hele kataloget ved at trykke på billedet.

Sebastian Mernild forklarer klimaudfordringerne

Mandag den 9. august 2021 blev den sjette IPCC rapport om fremtidens forventede klimaforandringer fra FN offentliggjort. En af hovedforfatterne er professor og prorektor ved Syddansk Universitet, Sebastian Mernild. I C2CCC har vi lavet en film med ham, hvor han forklarer de udfordringer, vi står overfor, på en måde hvor alle kan være med. Se den her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Regioner klar med plan mod oversvømmelser

Link til rapporten med baggrund or de syv anbefalinger

Flere oversvømmelser vil ramme borgerne i fremtiden, men Danmark er ikke klar til at håndtere dem. Danske Regioner præsenterer derfor nu syv anbefalinger til en robust klimatilpasning, som følger vandets geografi. Regionerne vil bidrage til at løse opgaven.

Hvis vi skal beskytte vores boliger, natur, erhverv og samfund mod oversvømmelser, kræver det en samlet plan med en tydelig organisering, finansiering og en planlægning, der tager højde for vandets kredsløb.

Det mener Danske Regioner, som nu præsenterer et nyt oplæg ”Vandet kommer” med syv klare anbefalinger til en bedre håndtering af fremtidens vandmængder.

Regeringen er på vej med en national plan for klimatilpasning, og oplægget skal ses som et input hertil.

Læs en kort præsentation af oplægget på Danske Regionernes hjemmeside her - link

C2C CC kalender


Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

Klimatilpasning for boligejere

Regnen kommer – pas på dig selv og andre. 

Inspirationsfilm til boligejere om mulighederne for at forebygge og sikre egen grund mod de øgede mængder nedbør som klimaforandringerne medfører. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

C2C CC på kort

Få en kvik indføring i samarbejdets bredde - både geografisk og i emner. Åbn dette Storymap, hvor en del af delprojekterne er beskrevet.

Storymap lille.jpg

Tryk på kortet og Storymap åbner i et nyt vindue.