Coast to Coast Climate Challenge. Danish climate adaptation

Midtjysk erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Den 23. november 2021 er indsendt ansøgning til Erhvervsstyrelsen til et projekt om etabering af et midtjysk erhvervsfyrtårn for vandteknologiske løsninger. 
Baggrunden for ansøgningen er kort fortalt, at Klimatorium og Water Valley Denmark af Vækstteam Midtjylland er udpeget til foregangsregion inden for vandteknologi. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udsendte et call primo oktober med rammerne for ansøgningen, så der var kort tid til at skabe projektet. Samtidigt er udpeget yderligere syv foregangsregioner landet over. Læs Anbefalingerne fra de regionale vækstteams.
 
De to udpegede parter i Midtjylland inviterede et bredt konsortium til at skabe projektet. Korsortiet omfatter Klimatorium, Lemvig Kommune, Lemvig Vand A/S, Water Valley Denmark, Aarhus Kommune, Aarhus Vand A/S, Aarhus Universitet, VIA University College, CLEAN og Region Midtjylland. Konsortiet bakker op om den fælles vision, at Midtjylland bliver foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og derved fremmer den grønne omstilling lokalt og globalt.
 
Ansøgningen er sammensat af ialt 35 delprojekter, hvoraf mange er direkte udløbere af C2C CC, hvorfor erhvervsfyrtårnet må betegnes som et komplementært projekt til C2C CC. Rigtig mange partnere i C2C CC er også partnere i dette projekt, og flere kan komme til.
 
I ansøgningen er det samlede budget knap 135 mio. kr, fordelt med 115 mio. kr. under Regionalfonden og 22 mio. kr. under Socialfonden. For tiden behandles ansøgningen. Projektet forventes at starte 1. januar 2022 og skal være afsluttet inden 31. juni 2023.

 

Sebastian Mernild forklarer klimaudfordringerne

Mandag den 9. august 2021 blev den sjette IPCC rapport om fremtidens forventede klimaforandringer fra FN offentliggjort. En af hovedforfatterne er professor og prorektor ved Syddansk Universitet, Sebastian Mernild. I C2CCC har vi lavet en film med ham, hvor han forklarer de udfordringer, vi står overfor, på en måde hvor alle kan være med. Se den her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Årsberetning for DNNK

 Tryk på billedet for læse hele årsberetningenÅrsberetning 2020 forside.jpg

Læs om foreningen på hjemmesiden www.dnnk.dk

Evaluating the impact of NBS

Er du interesseret i nature-based solutions (NBS), så kan nedenstående EU håndbog (engelsk) måske være relevant for dig? Håndbogen indeholder et sæt fælles indikatorer og metoder til vurdering af ydeevne og virkning af forskellige typer NBS.

Tryk på billedet for at læse hele håndbogen.

EU handbook forside.png

Aktørlandskab af Gudenåen

I delprojektet C12 - Gudenåen er der blevet udarbejdet et aktørlandskab over de aktører og interesser der relatere sig til Gudenåen og som bliver påvirket når åen løber over sine bredder. Læs om hele aktørlandskabet ved at trykke på billedet.