Coast to Coast Climate Challenge. Danish climate adaptation

Helhedsplan for Gudenåen er sendt i høring

De 7 Gudenåkommuner har godkendt forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen. Planen er nu udsendt i offentlig høring frem til og med den 15. september 2021.

Læs planen her.

Afgiv høringssvar her.

 

 

Danskerne ønsker helhedsorienteret klimatilpasning

For første gang er danskerne bredt blevet spurgt til deres viden om klimaforandringer og klimatilpasning. Undersøgelsen afslører stort ønske om en helhedsorienteret tilgang, hvor fx biodiversitet tænkes med. Der er dog også alvorlige huller i danskernes viden.

Undersøgelsen er udarbejdet af Epnion på vegne af de fem regioner, Danske Regioner og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Læs hele rapporten ved at trykke på billedet herunder.

Læs pressemeddelelsen, der udtrækker de væsentligste pointer her.

forside national undersøgelse.PNG

Årsberetning for DNNK

 Tryk på billedet for læse hele årsberetningenÅrsberetning 2020 forside.jpg

Evaluating the impact of NBS

Er du interesseret i nature-based solutions (NBS), så kan nedenstående EU håndbog (engelsk) måske være relevant for dig? Håndbogen indeholder et sæt fælles indikatorer og metoder til vurdering af ydeevne og virkning af forskellige typer NBS.

Tryk på billedet for at læse hele håndbogen.

EU handbook forside.png

Aktørlandskab af Gudenåen

I delprojektet C12 - Gudenåen er der blevet udarbejdet et aktørlandskab over de aktører og interesser der relatere sig til Gudenåen og som bliver påvirket når åen løber over sine bredder. Læs om hele aktørlandskabet ved at trykke på billedet.