Coast to Coast Climate Challenge. Danish climate adaptation

Evaluating the impact of NBS

Er du interesseret i nature-based solutions (NBS), så kan nedenstående EU håndbog (engelsk) måske være relevant for dig? Håndbogen indeholder et sæt fælles indikatorer og metoder til vurdering af ydeevne og virkning af forskellige typer NBS.

Tryk på billedet for at læse hele håndbogen.

Kan vi opleve ekstremhændelser i Danmark lig dem, vi så i Tyskland og Belgien?

For at få et overblik over om ekstremhændelsen i Tyskland/Belgien, hvor 169 mennesker døde efter en ekstrem nedbørshændelse vil kunne ske i Danmark, har Region Midtjylland fået gennemført en analyse hos rådgivningsfirmaet COWI. Det særlige ved hændelsen var den store regnmængde, der faldt på et meget stort opland på meget kort tid. Analysen viser, at det samme vil kunne ske i Danmark under samme uheldige omstændigheder. Det afhænger selvfølgelig af, hvor vandet falder, faldforhold i terrænet og oplandets størrelse.

Undersøgelsen viser yderligere, at der i kommunerne stadig planlægges og bygges i lavtliggende områder, hvilket på sigt vil kunne skabe problemer med oversvømmelser, med følgende værditab og gener for beboerne.

Men du kan selv læse rapporten og dens konklusioner her - Link

Inspirationskatalog til håndtering af det terrænnære grundvand

I delprojektet C3 - Grundvand er der i samarbejde med Interreg projektet TOPSOIL udarbejdet et inspirationskataloget til sænkning af det terrænnære grundvand. Kataloget giver et overblik over potentielle virkemidler og eksempler på løsninger til håndtering af det terrænnære grundvand.

Læs hele kataloget ved at trykke på billedet.

Regioner klar med plan mod oversvømmelser

Link til rapporten med baggrund or de syv anbefalinger

Flere oversvømmelser vil ramme borgerne i fremtiden, men Danmark er ikke klar til at håndtere dem. Danske Regioner præsenterer derfor nu syv anbefalinger til en robust klimatilpasning, som følger vandets geografi. Regionerne vil bidrage til at løse opgaven.

Hvis vi skal beskytte vores boliger, natur, erhverv og samfund mod oversvømmelser, kræver det en samlet plan med en tydelig organisering, finansiering og en planlægning, der tager højde for vandets kredsløb.

Det mener Danske Regioner, som nu præsenterer et nyt oplæg ”Vandet kommer” med syv klare anbefalinger til en bedre håndtering af fremtidens vandmængder.

Regeringen er på vej med en national plan for klimatilpasning, og oplægget skal ses som et input hertil.

Læs en kort præsentation af oplægget på Danske Regionernes hjemmeside her - link

C2C CC kalender


Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

Sebastian Mernild forklarer klimaudfordringerne

Mandag den 9. august 2021 blev den sjette IPCC rapport om fremtidens forventede klimaforandringer fra FN offentliggjort. En af hovedforfatterne er professor og prorektor ved Syddansk Universitet, Sebastian Mernild. I C2CCC har vi lavet en film med ham, hvor han forklarer de udfordringer, vi står overfor, på en måde hvor alle kan være med. Se den her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Klimatilpasning for boligejere

Regnen kommer – pas på dig selv og andre. 

Inspirationsfilm til boligejere om mulighederne for at forebygge og sikre egen grund mod de øgede mængder nedbør som klimaforandringerne medfører. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

C2C CC på kort

Få en kvik indføring i samarbejdets bredde - både geografisk og i emner. Åbn dette Storymap, hvor en del af delprojekterne er beskrevet.

Storymap lille.jpg

Tryk på kortet og Storymap åbner i et nyt vindue.

111