Det fælles tværgående projekt Grundvand har Sekretariatet for C2C CC ansvar for at gennemføre.

18 ud af 21 kommuner i projektområder nævner i deres klimatilpasningsplaner at have grundvandsudfordringer. I delprojektet arbejdes med interaktion mellem regnvand og stigende grundvand, implementering af lokalt udviklede undersøgelser og hydrogeologiske modeller samt anvendelse af overskydende grundvand.

Se beskrivelsen af delprojektet C3 Grundvand fra ansøgningen (på engelsk).

Et udpluk af produkterne fra delprojektet

C3 in the matrix

Projekt C3 in the matrix