Herunder aktiviteter, som tidligere har været på forsidens kalenderliste.

 

4. maj 2018 På Klimatorium deltog ca 70, hovedsageligt politikere, i et arrangement om kystudfordringer.

Læs om indtryk fra dagen.


 

24. januar 2018 Stormøde arrangeret af C2C CC sammen med Innovationsnetværket vand i Byer. Der var workshops om IWA samt fælles vision for arbejdet med klimatilpasning.

Læs om indtryk fra mødet.


18. januar 2018 Støt landsbyerne - eller to kloakdæksler og en millionregning.

Klimaspring inviterede til et arrangement i Hundslund om landsbyernes fremtid i en tid, hvor verden samler sig i storbyerne. 


3. november 2017 Partnerskabsmøde på Skanderborg Park. På programmet var bl. a. kommunikation, oplevelsen af juridiske barrierer samt mulighederne for at skabe merværdi i klimatilpasningen.


9. november 2017 Workshop om samskabelse i Hedensted Kommune


30. oktober 2017 Styregruppemøde. På dagsordenen var bl. a. oplevelsen af juridiske barrierer samt oprettelse af ph.d.-stillinger i C2C CC. Mødet blev holdt hos DANVA i Skanderborg.


19. september 2017 HydrologiFORUM afholdt arrangementet: Bliv klogere på vand i lyset af FN's verdensmål. 


31. maj 2017 afholdt Styregruppen sit andet møde. Det væsentligste punkt på dagsordenen var kommissorium for Videnkomiteen samt oprettelse af Ph.d.-stillinger i projektet.


3. og 4. maj 2017 afholdt partnerskabet interne workshops om henholdsvis fælles udbud, kommunikation samt administration og økonomi.


30. marts 2017 markeres igangsætningen af projektet ved et stort anlagt arrangement med 1. viceregionsrådsformand Anders Kühnau og tidligere klimakommissær Connie Hedegaard som hovedtalere.


16. marts 2017 afholdt Styregruppen sit første møde. Hovedpunkterne på dagsordenen var kommissorium for Styregruppen samt mødeplan.


18. januar og den 29. marts 2017 afholder partnerskabet interne møder.


7. - 9. februar 2017 - C2C CC møder søsterprojekter og lærer!

En lille delegation fra C2C CC til IP møde i Finland med målet om at netværke med andre IP projekter, samt at lære hvordan man administrerer et tværgående projekt og rapporterer vigtige outputs.

Læs mere om mødet med de bevilgende myndigheder og søsterprojekterne.


6. oktober 2016 i Aarhus

Afslutningskonference i Vandet fra landet

Se resultaterne af 2½ års arbejde med problemstillingerne i forbindelse med oversvømmelser fra søer og vandløb samt de spændende nye løsninger, der er udviklet.

Se mere på: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet.aspx


14. september 2016 i Viborg 

Vand i Byer afholdte stormøde

Et af dagens indlæg handler om C2C CC og tre andre om delprojekterne heri.

Det var gratis at deltage, hvis man er medlem, og hvis man overvejer at blive medlem, kan 2 deltage gratis fra jeres organisation.

Se mere på: http://www.vandibyer.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/stormoede-14-september-klimatilpasning-paa-tvaers-af-kommunegraenser/.

Årshjulet for sØnæs kan downloades samme sted, under indlægget om sØnæs.