Alle deltagere

Den 31. oktober 2018 havde vi på AquaGlobe besøg af Arate Ichihashi, som er chef for "Urban Environment & Climate Change Division at Tokyo Metropolitan Institute for Environmental Protection" og repræsentant for klimatilpasningen i Tokyo.

På IWA 2018 konferencen i Tokyo, var deltagerne på ekskursion, hvor Arata Ichihashi fortalte om klimatilpasing i Tokyo, som bl.a. omfatter et 4,5 km langt tunnelrør i 40 meters dybde, der virker som bufferkapacitet ved store nedbørshændelser. De helt store nedbørshændelser har de haft nogle stykker af og her taler vi flere hundrede millimeter i døgnet, hvor gader forvandles til floder. Han fremhævede på ekskursionen, at tunnelrøret kun var en start og at der var behov for mere kapacitet til at håndtere de største vandmængder nu og i fremtiden og gerne i form af grønne/blå løsninger. Under ekskursionen fortalte han, at han kom til Danmark sidst i november og var interesseret i at tale med os om klimatilpasning. 

Vi tilbød derfor, at lave en workshop for ham i regi af C2C CC, hvor vores partnerskab også havde mulighed for at deltage. Vi samlede nogle af landets ypperste klimatilpasningsfolk og satte fokus på regnvandshåndtering og kystbeskyttelse i det urbane miljø.

Til at gøre dagen spændende havde vi inviteret et ekspertpanel af danske aktører i klimatilpasning. Eksoerterne fortalte i korte oplæg om deres tilgange, og der var efterfølgende en spændende paneldebat.

Efter indlæggene stod det lysende klart, at vi har rigtig meget at byde ind med fra dansk side når det gælder innovativ klimatilpasning. Ved mødets afslutning blev det aftalt, at vi fra C2CCC´ og paneldeltagernes side holder en tæt kontakt til Arata Ichihashi, med henblik på at føre dialogen videre

Hele arrangementet blev filmet, og en film er på vej. Indtil da kan man se programmet (desværre måtte Lykke Leonardsen melde afbud), de anvendte præsentationer. og billeder fra dagen.

Anvendte præsentationer

  1. Presentation of AquaGlobe, Christina Søndergaard
  2. Presentation of C2C CC, Henrik Vest Sørensen
  3. Tokyo's challenges, Arata Ichihashi
  4. Value Creation, citizent involvement, Birgitte Hoffmann
  5. Corporation between Municipality, Utility and citizents, Anne Laustsen
  6. Holistic Water Management, Carsten Fjorback
  7. City Master planning in China and Singapore, Jens Christian Riise
  8. Climate adaptation in coastal areas, NIRAS
  9. Climate Adaptation, Danish Examples and lessons learned, Søren Gabriel