Formålet med Styregruppen er, at en bred repræsentation af partnertyperne i C2C CC (Coast to Coast Climate Challenge) i enighed sætter retning for projektets fremdrift i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Således har Styregruppen en rådgivende rolle overfor projekt­ledelsen.

Se Styregruppens kommissorium.

Af kommissoriet fremgår Styregruppens sammensætning.

Styregruppen afholder møder ca. 2 gange årligt.

16. marts 2017
Her drøftedes kommissoriet

31. maj 2017
Her blev Videnkommiteen nedsat og proces for ansættelse af Phd'er drøftedes.

30. oktober 2017
Hovedpunkterne var iværksættelse af Phd-stillinger samt drøftelse af håndtering af de oplevede lovgivningsmæssige barrierer.

12. marts 2018
Mødet blev afholdt hos VIA University College i Horsens. Der var fokus på projektfremdriften, herunder plan for kommende workshops, samt præsentation af innovationsvinklen Ecosystem Services.

I forlængelse af mødet deltog styregruppen i indvielsen af Klimavejen i Hedensted.