Projektet arbejder på tværs af grænserne mellem de 7 kommuner, som Gudenåen løber gennem samt et forsyningsselskab i Skanderborg.

I projektet udvikles en hydrologisk model for vandløbet og arealanvendelsen kortlægges. Mulige tiltag for håndtering af de øgede vandmængder identificeres. Testscenarier for forskellige løsninger i modellen vil blive foretaget. Denne kortlægning danner grundlag for en fælles forståelse af konsekvenserne af klimaforandringerne i oplandet. Næste skridt vil være at skabe en fælles vision og målsætninger for koordineret klimatilpasningsplanlægning. Desuden vil blive udarbejdet skitser over fysiske løsninger i Gudenåens opland, og egnede metoder til at håndtere vand, vil blive fundet.

Dette delprojekt linker især til C5 Governance samt C1 Hav og Fjord.

Se den fulde projektbeskrivelse på C12 Gudenåen (på engelsk)

Læs om Gudenåen i StoryMap.

Et udpluk af produkterne fra delprojektet

C12 - Gudenåen

Her fortæller Hanne Wind-Larsen fra Randers Kommune om C12 - Gudenåen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

C12 in the matrix

Project C12 in the matrix