Horsens By udfordres af vandløbene, der løber gennem byen fordi en stor del af bycentret ligger lavere end 1½ meter over normalvandstandet i Horsens Fjord.

Med stigende havvandsstand og stigende vandmængder fra de bagvedliggende vandoplande, som skyldes stigende nedbørsmøngder og kraftigere regnskyl, er der et presserende behov for at sikre de lavest beliggende dele af byen mod oversvømmelser.

I dette projekt analyseres og udarbejdes scenarier relateret til oversvømmelser fra fjorden, fra vandløb samt fra kloaksystemerne. I projektet ses også på konvertering af havnearealet til bolig, handels- og rekreativt område.

Projektet linker især til C5 Govermance, C6 Værktøj samt C3 Grundvand.

Se den fulde projektbeskrivelse af C14 Horsens Bycentrum (på engelsk)

Læs om Horsens Bycentrum i StoryMap.

C14 in the matrix

Project C14 in the matrix