Der blev afholdt workshops om borgere i beredskabet, en masterclass om værdiskabende klimatilpasning og oplæg om økosystemtjenester i praksis. 

Program

Deltagerliste

Anvendte præsentationer 

Billeder