C2C CC står for Coast to Coast Climate Challenge.

Der er tale om et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022. Projektet støttes af LIFE-programmet med ca 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio.kr. Dertil kommer alle anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som udvikles under projektforløbet.

Den overordnede målsætning

Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region ved:

  • at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører, og ved
  • at implementere de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, idet de nødvendige analyser og aktiviteter koordineres, og ved
  • at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen.

Projektet gennemføres i en række delprojekter (24 stk.) og tværgående aktiviteter. Forskellige partnere har bragt delprojekter ind i C2C CC.


Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesidens indhold og det materiale, der er offentliggjort relateret til projektet, afspejler forfatterens/projektets synspunkt, og Europakommissionen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet.