I løbet af den 6-årige projektperiode skabes en række produkter, som kan have interesse for andre, herunder rapporter, hjemmesider, analyser, skabeloner til videre bearbejdning, logoer mmm.

Information om de enkelte delprojekter er der linket til nederst på alle sider, idet delprojekterne er oplistet under de fire hovedtemaer: Tværgående kapacitetsopbygning, Åben land projekter, By projekter og Tværgående innovative projekter.

Det engelske informationsmateriale er lagt på den engelske del af hjemmesiden.

Man er velkommen til at anvende produkterne i andre sammenhænge, men det bedes oplyst, at kilden er C2C CC.

Anvend listen til venstre.


Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesidens indhold og det materiale, der er offentliggjort relateret til projektet, afspejler forfatterens/projektets synspunkt, og Europakommissionen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet.