Vandstandsniveauet i havet stiger og sammen med tidevandet forventes mere ekstreme højvandssituationer. Visse steder vil havvandet skubbe havvandet ind i jord matricen i oplandet, hvilket igen med medføre grundvandsstigninger mv som kan forårsage vanskeligheder for borgere og virksomheder.

Projektet støtter og kvalificerer klimatilpasningsarbejdet ved at tilvejebringe fornyet viden om samspillet mellem saltvand og grundvand med videre.

Borgerned involvering ses som en forudsætning for succes. Dette projekt er linker primært C5 Governance, C6 Værktøj, C1 Hav og Fjord samt C3 Grundvand.

De den fulde projektbeskrivelse af C18 Borgerdreven klimatilpasning i Juelsminde (på engelsk)

Læs om Borgerdreven klimatilpasning i Juelsminde i StoryMap.

C18 in the matrix

Project C18 in the matrix