C2CCC og COST konference - Done, What´s next?

 

Den 19. – 20. september 2022 holder Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) konference på VIA University College i Aarhus sammen med det europæiske forskernetværk, Implementing Nature Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City.

Konferencen skal markere, at begge projektnetværk er ved at nå til vejs ende, og at vi skal til at tænke i nye projekter.

Dag 1 på konferencen bliver afholdt sammen med det europæiske forskernetværk, hvor resultater fra begge projektnetværk vil blive præsenteret og debatteret. Der vil også blive afholdt en markedsplads, hvor man kan møde forskellige virksomheder og organisationer og høre om deres projekter. Samtidig med vil der køre postersessions, hvor projektpartnere vil præsentere projektresultater- og erfaringer.

Dag 2 vil være fokuseret på udbyttet fra C2C CC. Vi skal blive klogere på, hvordan vi kan få resultater og viden videre ud at leve i nye projekter, og hvordan vi kan sikre politisk opbakning og forankring til det.

Ved tilmelding efter 1. juli 2022 opkræves et deltagergebyr på 500 kr. Herudover skal påregnes et deltagergebyr til konferencemiddagen den 19. september på 500 kr., og overnatning skal I selv sørge for.

Se det endelige program her.

Vi håber at se jer alle til et par gode dage.

Tilmelding til konference kan ske her.

 

Spørgsmål og henvendelser vedr. konferencen kan rettes mod, Christian Dehlbæk på mail. christian.dehlbaek@ru.rm.dk eller tlf. 2424 2269