Den 21. og 22. maj 2019 for projektet besøg af monitorerne. Monitorteamet består af:

  • Project Adviser Šarūnas ZABLECKIS fra Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), dvs den bevilgende myndighed
  • Anita Rubene, first monitor og Bent Jepsen, second monitor, begge fra NEEMO, det eksterne monitoreringsfirma, som er hyret af EASME til at forestå kontrol af den tekniske projektafvikling, samt
  • Michal Horacek, financial monitor fra E&Y

Ud over gennemgang af afrapporteringen på Fase 1 af projektet (2017-2018), herunder leverancer og dokumentationer, har monitorerne ønsket at komme på projektbesøg. Det bliver hos AquaGlobe i Skanderborg og på Klimavejen i Hedensted Kommune.

På AquaGlobe tager direktør Jens Bastrup i mod og fortæller om AquaGlobe og hvad de har fået ud af at være med i C2C CC indtil videre.

På klimavejen tager Theis Raaschou Andersen fra VIA University College i mod. Han fortæller om klimavejens tilblivelse og potentialer og om den igangværende Ph.d., der har fokus på rensning af det opsamlede vand.

Der har hidtil været tilsvarende besøg to gange årligt, og det forventers at fortsætte så længe projektet afvikles som planlagt.