CONCITO inviterer til en klimadialog om behovet for et nationalt klimaforskningscenter i Danmark.

Der er behov for at samle og styrke den integrerede klimaforskningsindsats i Danmark.

Det gælder den udfordringsdrevne forskning - blandt andet om usikkerhederne i de langsigtede scenarier, om sammenfaldende hændelser og om tipping points.

Og det gælder den anvendelsesdrevne forskning - med fokus på den interdisciplinære tilgang til klimaforskningen i relation til andre fagfelter inden for den samfundsmæssige udvikling som for eksempel landsplanlægning, erhvervs- og byudvikling, naturforvaltning, borgeradfærd m.v.

Se yderligere i vedlagte oplæg.

 

Vi inviterer derfor nøgleaktørerne til en dialog om følgende spørgsmål:

  1. Hvor er de væsentlige vidensunderskud i dag?
  2. Hvilke barrierer opleves for en styrket, integreret klimaforskningsindsats?
  3. Hvilke mulige løsninger ser vi? Vil et nationalt klimaforskningscenter være den rigtige vej at gå?
  4. Hvad er de næste, vigtige skridt?

Til drøftelsen inviterer vi både centrale repræsentanter fra den udfordringsdrevne og den anvendelsesdrevne forskning, ligesom vi har inviteret repræsentanter fra en række danske aktører, der er ’aftagere’ af forskningsresultater og viden i deres arbejde med klimatilpasning i Danmark.

 

Klimadialogen finder sted den 3. marts kl. 15-17 i CONCITOs lokaler, Kattesundet 4, 3. sal, 1458 København K

 

Tilmelding sker pr. mail til undertegnede på in@concito.dk senest 25. februar

Ved tilmelding gives samtidig tilladelse til at navn, stilling, arbejdssted og mailadresse deles med de øvrige deltagere på dagen.

 

Venlig hilsen

 

Inge Nilsson

Seniorkonsulent