Aastrup Kær.jpg

Aastrup Kær, Foto: Anna Bonven

 

Coast to Coast Climate Challenge og SEGES Innovation inviterer til temadag omkring klimatilpasning gennem forsinkelse i det åbne land.

Den 5. oktober fra kl. 9.00 – 15.00 på Sabro Kro nær Aarhus

Dagen vil give et indblik i forskellige tilgange til forsinkelse i oplandet med eksempler fra flere kommuner, bl.a. i forhold til hvordan man har indgået aftaler med lodsejere omkring forsinkelse af vand. Vi vil drøfte, hvad der kan lade sig gøre i projekter, som håndterer vand ved forsinkelse i oplandet, og hvad der ikke kan. Temadagen inkluderer ligeledes præsentation og diskussion af en vejledning og aftaledeklaration til indgåelse af aftaler med lodsejere i relation til klimatilpasning.

Tilmeldelse sker via Plan2Learn. Følg linker her: Temadag om klimatilpasning gennem forsinkelse i oplandet | Region Midtjylland (plan2learn.dk)

Arrangementet er gratis.

Tilmeldte deltagere vil forud for temadagen modtage et oplæg til vejledning og aftaledeklaration omkring vandtilbageholdelse på marker, udarbejdet af SEGES Innovation og C2C CC. Materialet vil være udgangspunkt for diskussion på dagen.