Invitation til opsamlingsmøde på samfundsøkonomisk værktøj

Invitation til alle kommuner og spildevandsselskaber i partnerskabet LIFE Coast to Coast Climate Challenge.

22. marts 2022, kl. 9 - 12 på Skottenborg 26 i Viborg.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig seneste den 11. marts 2022.

Opfølgningsmøde på ”Udviklingsprojekt - screeningsværktøj til samfundsøkonomiske analyser”

Region Midtjylland og NIRAS inviterer alle kommuner og forsyninger i C2C CC partnerskabet til opfølgningsmøde på værktøjet. Mødet giver mulighed for at få et brush-up på værktøjet og få præsenteret case-studier, hvor kommuner og forsyninger fortæller om deres klimatilpasningsprojekter og erfaringer med værktøjet. Endelig er vi interesseret i at få afdækket ønsker til videre udvikling, så værktøjet fortsat rammer behovet for beslutningsstøtte omkring samfundsøkonomiske beregninger hos kommuner og forsyninger.

Læs programmet her

Håber at se Dig til mødet – tilmeld dig venligst ved at skrive til janj@niras.dk, senest den 11. marts 2022.