Partnerskabsmøde 3. november 2017

Der foreligger allerede en række resultater og erfaringer som vi har brug for at dele i partnerskabet. Derfor er sat kryds i kalenderen den 3. november 2017.

Enkelte workshop-emner er sat endeligt på programmet, men meget mere kommer til:

  • Værdiskabelse i praksis - Birgitte Hoffmann inviterer til workshop

    Værdiskabelse eller merværdi er nøgleord i klimatilpasning og i projekterne i C2CCC. Men hvilke værdier vil vi realisere? Hvordan skal vi gøre det? Og hvordan kan vi vide om vi når det? Workshoppen inddrager erfaringer fra et strategisk forløb i Hedensted om værdiskabelse og lægger op til gruppearbejde, hvor vi  undersøger og kvalificerer projekternes visioner om værdiskabelse.

  • AquaGlobe - Skanderborg Forsyning fortæller om hvortil de er kommet. Byggeriet er lige ved at være klar til at tage i anvendelse.
  • Opdatering af vores fælles kommunikationsstrategi
  • Opfølgning på besøg af monitorerne