Udbydes i samarbejde med Teknologisk Institut

Afholdes over 4 dage; 10-11 oktober i Aarhus og 30. -31. oktober i Silkeborg.

Kurset afholdes også på Sjælland.

Kursusbeskrivelse

Tilmelding

regnvandskonsulentuddannelsen

Testimonial om kurset

Hvad har du fået af merværdi i din hverdag fra uddannelsen? 

Klart merværdi i dagligdagen. Klima er i den grad sat på dagsordenen, ikke kun hos forsyningerne, men også politisk. 

Jeg er nu i stand til, på et kvalificeret niveau,  at deltage i dialog med alle aktører, der har en mening om dette emne.

 

Hvordan bruger du det du lærte på uddannelsen i din hverdag?   

Jeg er flere gange om ugen på kundebesøg hos private boligejere, der efterspørger priser og løsninger på adskillelse af regnvand og spildevand. Desuden sidder jeg i en gruppe med Aarhus Vand og Niras, hvor vi projekterer  adskillelse af regn- og spildevand  i vejen. Ikke kun rørløsninger, men også regnbede og andre overflade- løsninger, hvor borgerne skal udlede regnvand på terræn eller ud over fortovskanten. 

Dér kan jeg bidrage med min viden fra regnvandskonsulentuddannelsen. 

  

Hvordan har regnvandskonsulentuddannelsen løftet dine/jeres kompetencer? 

Der er på grund af de senere års regnhændelser, blevet øget fokus på overfladeløsninger. Den øgede efterspørgsel på disse løsninger kan jeg råde/vejlede og give tilbud på. 

Aarhus Vand afholder en del borgermøder før projektopstart af deres adskillelsesprojekter, hvor jeg deltager som regnvandskonsulent. 

  

Hvad har du særligt taget med fra uddannelsen? 

Inspirationen fra vidensdeling blandt andre kompetente personer er virkelig meget værd for mig. Det, at der kan være forskellige løsninger for samme LAR-anlæg er spændende, og at man skal ’læse kundens’ behov og evne, for at finde den rette løsning. 

  

Hvilke nye forretningsområder ser du, efter at have taget regnvandskonsulentuddannelsen? 

Vi har i min afdeling mangedoblet vores omsætning for arbejde på egen grund, samt rådgivet endnu flere. 

Flemming Holm, Arkil