Den 31. oktober 2018 afholder DI seminar, hvor de sætter fokus på vandbranchen og eksportmulighederne, herunder drøfter DI’s ambitioner med det nye initiativ DI Vand.

Hør fra danske virksomheder, der har haft succes med at eksportere vandløsninger til fjerne og nære markeder. På dagen får du en introduktion til Dansk Industris globale vandanalyse, som har sammenlignet alle verdens lande og vurderet dem i forhold til dansk konkurrenceevne. 

Der vil også blive mulighed for at høre om DI Vand og give input til ambitioner og indhold i det nye initiativ.

Læs mere om eksportmuligheder i analysen fra Dansk Industri