19. september 2017

Stormøde i Vand i Byer

Tirsdag den 19. september afholder Vand i Byer Stormøde om Beredskab og kystsikring, havvandsstigninger og stormflod

Vand i Byer netværket har visionen at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering. Dette stormøde vil netop fokusere på, hvordan vi understøtter en bæredygtig udvikling af klimarobuste tiltag og vandhåndtering, herunder klimatilpasningsløsninger i byer. 

Mødet afholdes i samarbejde med Realdania.
Kort referat fra stormødet.