28. - 31. maj 2018

Vi skal lære om Mutual Gain Approach og se på overfladevand, kystbeskyttelse og grundvand.

Tilmeldingsfrist onsdag 24. januar 2018 - der er desværre ikke plads til flere på turen.

Læs mere om studieturen og tilmelding. (tilmeldingskoden er Holland18)

Studietur for partnerskabet

Kære Partnere & Styregruppe i Coast to Coast Climate Challenge. 

Programmet – ganske kort – bliver som følger:

 • Dag 1 – 28/5:
  • Afgang fra Billund med fly til ankomst i Amsterdam sidst på formiddagen
  • Resten af dagen tilbringes med MGA kursus i Park 20/20 

 

 • Dag 2 – 29/5:
  • Vandløb & regnvandsdag – "Room for the River Waal" – beskyttelse mod oversvømmelser fra stigende vandstande i de hollandske floder
  • "Water Square Tiel" – håndtering af vandrelaterede udfordringer urbant med borgerinddragelse
  • "Waterboard Rivierenland" – vandforvaltning, behandling af spildevand, håndtering af vandløb, m.m.

 

 • Dag 3 – 30/5:
  • Kystbeskyttelsesdag – "Kustwerk Katwijk" – Diger i klitterne – underjordisk P-hus – unik og innovativ kystsikring
  • "Kust op Kracht" – økonomisk løft til regionen ved at skabe attraktiv kystsikring og højne de rekreative muligheder – Badebyen Petten
  • "Zandmotor, Ter Heijde" – kystbeskyttelse med en sandmotor (kunstig halvø)

 

 • Dag 4 – 31/5:
  • Grundvandsdag – "Haarlemmermeer" – en genvundet tidligere sø
  • Dræningsbrønde i byen Delft
  • Afgang fra Amsterdam med fly til ankomst i Billund sidst på eftermiddagen

Yderligere og udførlig information med komplet program vil tilgå senere. 

I skal påregne en egenbetaling på  2.500,- kr. - resten finansieres af Coast to Coast Climate Challenge. 

Principielt er tilmelding efter "først til mølle" princippet, men vi forbeholder os ret til at ændre i antal pr. partner for så vidt muligt at gøre plads til alle partnere. 

SPØRGSMÅL?

 • Spørgsmål til turens faglige indhold kan rettes til Anja Wejs på ANJWEJ@rm.dk
 • Spørgsmål af praktisk karakter kan rettes til Hanne Jørgensen på hahan2@rm.dk