Temadag om administration, hydrauliske beregninger og varsling i store vandoplande

C2C CC afholder en temadag, hvor vi samler op på erfaringerne vi har skabt gennem C2C CC omkring klimatilpasning af store vandoplande.
Emnerne dækker lige fra, hvordan man forvalter projekter i et felt mellem politikere og borgere til, hvordan man udvikler og projekterer løsninger i samarbejde med borgere og andre interessenter under hensyntagen til især landskab og natur.
Der samles op på de erfaringer vi har gjort os med de forskellige beregningsværktøjer, der har været anvendt i arbejdet med Klimatilpasning, herunder VASP, SCALGO Live, MIKE og 3Di.
Varsling er et andet vigtigt emne i arbejdet med vandoplande. Her kommer WSP, Envidan og DMI og fortæller om deres arbejde med varslingssystemer og hvordan de tænkes udviklet på længere sigte.
Undervejs bliver alle deltagere involveret i drøftelser om de erfaringer der er gjort og kan komme med gode ideer til arbejdet med vandoplande.

Det bliver en spændende dag, hvor alle er velkomne til at deltage.
Der vil blive fulgt op på temadagen bl.a. ved at nedskrive de guldkorn, der fremkommer ind i dokument med samlede anbefalinger til arbejdet med vandoplande.   

Tidspunkt: den 25. maj 2022 kl. 9.00-15.30

Sted: Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Tilmelding: Tilmelding nødvendigt for at deltage, og kan ske her, hvor du også kan se programmet.

Mere information: Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Henrik Vest Sørensen, 4040 0285 eller hevese@rm.dk