Dagsorden:

  • Opstilling af værdikort – hvilke kategorier og skadesværdier skal vi tage med?
  • Kort status på værktøjsudvikling, funktionaliteter
  • Evt.

Anvendte præsentationer.