Vi er i fuld gang med at udvikle værktøjet (Fase 1) og forberede opskalering til alle kommuner (Fase 2).

På sidste arbejdsgruppemøde 3 blev forudsætninger for udarbejdelse af værdikort aftalt. På dette møde vil der yderligere kommes omkring kort, der kan lægges ind som temaer i værktøjet. NIRAS præsenterer et udkast.

Endvidere skal vi omkring emnet ”vandoplande”. Der lægges op til, at kommunerne selv kan fremsende korttemaer over vandoplande inden d. 7. juni, som NIRAS så bygger ind i standardleverancen (efterfølgende kan i slette, redigere og oprette nye vandoplande ved det nye ”vandoplandstool”). Den umiddelbare vurdering er, at ikke alle kommuner fremsender oplande. Derfor vil der blive præsenteret et landsdækkende vandoplandstema, som NIRAS har udarbejdet i anden forbindelse. Lad os sammen diskutere om temaet evt. kan bruges som input til standardleverancen.

Dagsorden for mødet er følgende:

  • Hvilke korttemaer skal med som baggrundskort
  • Vandoplande – hvad kan vi bruge som udgangspunkt
  • Status på værktøj
  • Evt.

Se anvendt præsentation her.