Den 11. nomvenber afholder C2C CC et webinar om integrering af  biodiversitet og økosystemtjenester i klimatilpasningsprojekter?

Vild natur som begreb stormer frem, og ideerne til hvordan vi kan designe gode løsninger på vores lokale og globale problemer er mange. Desværre ser man alt for ofte, at gode intentioner drukner i misforståede forhold og ligegyldige artsammensætninger, der ikke gør noget godt for hverken naturen eller samfundet.

Derfor inviterer C2C CC til webinar, hvor vi gennem tre forskellige oplæg vil blive klogere på, hvordan man skaber de rigtige løsninger, så det både fremmer biodiversiteten og bidrager til håndteringen af de klimaudfordringer vi står over for i dag og i fremtiden.

Se det fulde program her

Tilmeld dig her

Senest tilmeldingsfrist er den 9. november