Som opfølgning på workshoppen for det terrænnære grundvand, som blev afholdt på seneste partnerskabsmøde, afholder vi den 29. juni 2018 en mere målrettet workshop omkring vand på marker.

Workshoppen afholdes på Navitas i Aarhus.

På workshoppen sætter vi fokus på ”vand på marker”, som i perioder kan skabe store udfordringer for landbrug og andre, der benytter arealer i det åbne land. Vi ser på hvad der har indflydelse på, at der i perioder skabes vand på marker og hvilke konsekvenser det har for afgrøder. Vi ser på hvordan problemstillingen kan kortlægges og hvilke traditionelle og alternative virkemidler man kan drage i spil for at afhjælpe problemet.

Tilmelding til workshop skal ske via dette link!

Program

08.00 Ankomst & morgenkaffe

08.30  Velkomst og introduktion til dagen v/Henrik vest Sørensen, Region Midtjylland

08.45  Case fra Hedensted Kommune om problemer med vand på marked v/Niels Rauff

09.15  Hvilke faktorer er til stede når der skabes vand på marker og hvilken påvirkning har det på afgrødeproduktionen v/Stinna Susgaard Filsø og Rikke Krogshave Laursen, SEGES

09.45  Kortlægning af risikoområder v/Morten Larsen, Orbicon

10.15  Helhedsbetragtninger i vandhåndtering v/Henrik Vest Sørensen, Region Midtjylland

10.30  Pause

10.45  Workshop med drøftelse af problemstillinger, løsninger og lodsejerinvolvering

12.15  Frokost og opfølgning 

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Henrik Vest Sørensen på tlf.: 4040 0285 eller henrik.vest@ru.rm.dk.Oversvømmet mark