Tirsdag den 8. maj 2018 fra 9-16 afholdt vi Workshop II, på Teknologisk Institut i Taastrup – i regi af Kvalitet af regnafstrømning fra A-Åen.

’Kvalitet af regnafstrømning’ er et udviklingsprojekt under Vand i Byer i samarbejde med Coast to Coast Climate Challenge, du kan læse mere om Kvalitet af regnafstrømning

Denne Workshop omhandlede renseløsninger, bl.a. med fokus på: 

  • Hvilke processer er i spil når regnvand skal renses? 
  • Hvad forstår vi ved BAT (Best Available Technology) indenfor området? 

Vi ønskede at lægge op til diskussion og at få jeres inputs til: 

  • Fungerer anvendelsen af BAT på regnvandsområdet?
  • Hvordan vi skaber vi klarhed over renseløsninger?
  • Har vi datagrundlaget?
  • Hvordan skaber vi et bedre datagrundlag fremover?

Derudover samlede vi op på Workshop I afholdt i marts omkring parametre og processer.