Projektets formål er at optimere risiko- og miljøvurderingerne ved etablering af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i urbane miljøer. Til dette udvikles en kortlægningsmetode til LAR-løsninger, der baserer sig på geofysiske opmålinger. Metoden danner grundlag for at efterprøve en række innovative, hydrogeologiske modelkoncepter i risiko- og miljøvurderingsprocessen. Projektet vil ligeledes udvikle programmel til bl.a. FEFLOW, der skal lette arbejdsgangen med de involverede modelværktøjer. Modellerne af undergrunden visualiseres i computerspillet Minecraft. Baseret på projektets resultater udarbejdes der en ”best practice” for, hvorledes myndighederne optimerer arbejdsgangen i godkendelses- og miljøvurderinger ved etablering LAR-løsninger i urbane områder. 

Hovedansøger og medansøgere

  • VIA University College (Hovedansøger)
  • Aarhus Kommune
  • Aarhus Vand
  • Region Midt
  • Rambøll

Projektet støttes af MUDP.