Læs mere om de bevilgede projekter.  

 

Regn og Spildevand

Kyst og Vandområder

Netværk, Samarbejde og Awareness

Data, Innovation og Værktøjer

Jord og CO2-reduktion