Partnerskabets formål er at tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder og samtidig udvikle nye kommercielle løsninger med stort eksportpotentiale. En af ambitionerne er at udvikle løsninger, så fremtidens store nedbørsmængder anvendes som ressource frem for at udgøre et problem.

Vision og Mission

Vision: ”At skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering”.

Mission: "Vi ønsker at inddrage alle aktører i at udvikle og vedligeholde et landsdækkende netværk, der mobiliserer alle aktører, der er relevante i arbejdet med klimatilpasning"

Dette gøres bl.a. ved at:

  • Indsamle, udvikle og dele viden og skabe praktisk anvendelige løsninger både nationalt og internationalt
  • Forøge både den teknologiske innovation, offentlige innovation og merværdien i forhold til klimatilpasning
  • Præsentere fyrtårne og dokumentere ressourceeffektivitet af løsninger

Det er målet at:

  • Bidrage til grøn omstilling
  • Skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark
  • Øge eksportpotentialet af grønne teknologier inden for klimatilpasning

Læs mere om Vand i Byer på deres hjemmeside her.