PRESSEMEDDELELSE fra HOFOR

Danmark og resten af verden står overfor massive investeringer i klimatilpasning i de kommende årtier. Det kræver, at kompetencer og viden på området bliver samlet og styrket. Derfor samler en lang række offentlige og private organisationer sig nu i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

På den stiftende generalforsamling den 5. februar 2020 blev en bestyrelse nedsat og Frank Brodersen, direktør i HOFOR, blev udpeget som forperson. Som næstforpersoner er valgt Dorthe Selmer, Region Midtjylland og Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune.

Billede fra pressemeddelelse 06 02 2020.jpg

Taasinge Plads opsamler regnvand. HOFOR

Vi kan se frem til mere regn, stormflod og voldsomme skybrud. Det betyder oversvømmelser og kræver milliardinvesteringer for at sikre vores byer og kyster. Men vi kan bruge investeringerne i klimatilpasning som en løftestang for mere rekreative bymiljøer, bæredygtig omstilling, grøn vækst og eksport. Vi kan også bidrage til C02-reduktionen, fordi regnvand tilbageholdes og håndteres på overfladen fremfor at ende på renseanlæggene.

Fire netværk går sammen
Vidensinstitutioner, virksomheder, kommuner, forsyninger og regioner går derfor sammen i et fælles netværk, så vi bruger kræfterne i fællesskab til at udvikle og markedsføre innovative danske klimaløsninger.

På den stiftende generalforsamling den 5. februar 2020 blev en bestyrelse nedsat og Frank Brodersen blev udpeget som forperson. Frank Brodersen er direktør for Samarbejde og Grøn Vækst i HOFOR.

"Jeg er glad for, at vi sammen kan bruge erfaringerne fra de hidtidige netværk, for så kan vi nemlig komme hurtigt i gang med at skabe en slagkraftig organisation, der kan bakke effektivt op om at skabe og gennemføre løsninger med stor samfundsmæssig værdi", siger Frank Brodersen.

Tre fokusområder for netværkets arbejde
På basis af de tidligere erfaringer fra netværkene arbejder vi med tre områder:

Forskning og udvikling
Netværket samler og formidler nyeste viden om klimatilpasning fra vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder og støtter ny forskning.

Et eksempel er et aktuelt projekt på Københavns Universitet, som sætter tal på, hvad stormflod koster samfundet - ikke bare når stormfloden kommer, men også når huspriser rasler ned og borgere bliver syge af at leve med risikoen for oversvømmelser.

"Der er stort behov for forskning, der kan dokumentere klimaforandringernes reelle samfundsmæssige påvirkning og den samlede værdi i kroner og ører af de samfundsmæssige investeringer i tilpasning", udtaler Frank Brodersen.

Projekter
Netværket skal fungere som et "living lab" for bæredygtig klimatilpasning, der bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper sammen om at udvikle løsninger til gavn for hele samfundet.

Det er for eksempel lokale magasinløsninger, hvor vandet kan samles op, og nye teknologier, der kan rense beskidt vejvand, som netværket arbejder med at udvikle i samarbejde med både store og små virksomheder.

"Den type udviklingsprojekter er nødvendige, hvis det skal lykkes at lave grøn og blå klimatilpasning af vores byer og samtidig lade klimatilpasningen bidrage til grøn vækst og eksport af danske løsninger", fremhæver Frank Brodersen.

Kompetenceudvikling
En tredje vigtig opgave for netværket bliver fortsat at samle og dokumentere viden, erfaringer og værktøjer til konkret kompetenceudvikling.

Det har netværket senest gjort ved at deltage i afholdelsen af den første nationale konference for klimatilpasning, som i oktober samlede over 300 fagfolk fra hele landet. Det arbejde fortsætter med en række temadage, gå hjem-møder og kursustilbud til netværkets medlemmer.

Klimatilpasning skal sikre arbejdspladser og bæredygtig udvikling
Netværket skal understøtte bæredygtige investeringer i klimatilpasninger og skabe løsninger i verdensklasse, der bringer Danmark i førertrøjen. Det er både en gevinst for os selv og giver store eksportmuligheder.

"Vi skal udnytte de store samfundsmæssige investeringer til at sikre bæredygtig udvikling, grøn vækst og arbejdspladser i Danmark", siger Frank Brodersen og afslutter med at opfordre alle aktører inden for klimatilpasning til at melde sig ind i netværket og støtte op om indsatsen.

Mere om netværket www.dnnk.dk

Faktaboks: Medlemmer af bestyrelsen

 • Anders Debel, Holstebro Kommune
 • Astrid Kock Grusgaard, Sweco
 • Birgitte Hoffmann, AAU
 • Carl Emil-Larsen, DANVA
 • Carsten Nystrup, Novafos
 • Claus Homann, Den Danske Vandklynge
 • Dorthe Selmer, Region Midtjylland
 • Frank Brodersen, HOFOR
 • Gitte Larsen, Region Hovedstaden
 • Janus Kristoffersen, Københavns Kommune
 • Jens Brandt Bering, NIRAS A/S
 • Jens Rønnow Lønholdt, LYCEUM
 • Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU
 • Lars Kaalund, KL
 • Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning
 • Marina Bergen Jensen, KU
 • Marlene Eriksen, Forsikring&Pension
 • Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune
 • Per Dollerup Mikkelsen, Wavin Group
 • Pia Buch-Madsen, Region Sjælland
 • Svend-Erik Jepsen, DI
 • Timmo Ritzau, Svineholmens Digelaug
 • Ulrik Hindsberger, TI