Til forståelse af projektomfanget og de tværgående sammenhænge i C2C CC, er denne matrice vigtig:

Samlet set arbejdes i hele matricen, men langt de fleste delprojekter har fokus i udvalgte dele af den. Kompetencer og bæredygtighed er gennemgående i alle delprojekter. 

Nedenfor under "Tværgående kapacitetsopbyggende" er aktiviteterne indenfor de syv elementer i matricen nærmere gennemgået.

Beskrivelserne af delprojekterne er alle ledsaget af matricen med angivelse af, hvor delprojektet arbejder.