Der er så mange parter impliceret i projektet, at det er vigtigt at have styr på parternes forskellige roller. I ansøgningen indgår nedenstående illustration til beskrivelse af organiseringen.