Erhvervsph.d.-stilling i klimatilpasning

i partnerskabet Coast to Coast Climate Challenge – Danmark

Vores samfund bliver udfordret af stigende have, øget mængde nedbør og voldsomme klimahændelser. Coast to Coast Climate Challenge er et 6 årigt EU-Life projekt med et samlet budget på 90 mio. DKK, hvor 1 region, 18 kommuner, 8 vandvirksomheder, 3 universiteter, 1 EU repræsentationskontor og 17 støttende partnere samarbejder om at skabe bedre betingelser for klimatilpasning i Danmark.

Jobbeskrivelse

C2C CC åbner for ansøgninger til en 3-årig erhvervsph.d.-stilling med start 1. marts 2019 indenfor klimatilpasning. Bevillingen deles mellem Innovationsfonden, C2C CC og den pågældende virksomhed, hvor ph.d.-stipendiaten får ansættelse. Samtidig er forskeren indskrevet ved ph.d.-skolen hos Aarhus Universitet eller Aalborg Universitet. Samarbejde med VIA University College er en oplagt mulighed.  

Ansvar og opgaver

Stillingen er placeret fysisk hos en af projektdeltagerne i www.c2ccc.eu , og bidrager til at løse en klimaudfordring indenfor vandkredsløbet.

Indgangsvinklerne kan være mange og multidisciplinære. 

Matricen

Til forståelse af projektomfanget og de tværgående sammenhænge i C2C CC, er denne matrice vigtig:

Samlet set arbejdes i hele matricen, men langt de fleste delprojekter har fokus i udvalgte dele af den. Kompetencer og bæredygtighed er gennemgående i alle delprojekter.

 

Dit ansvar kunne være at udvikle nye koncepter eller løsninger til at imødegå klimaudfordringer på indenfor lovgivning, vandhåndtering eller bygge- og anlæg. Din forskning kunne også have udgangspunkt i borgerinddragelse og formidling af kultur- og klimahistorie. 

Din forskning vil inkludere anvendelsesorienteret viden, der kan omsættes til at løse de samfundsmæssige klimaudfordringer. 

Kvalifikationer

Kandidater skal have en master og opfylde betingelserne for at kunne ansøge Innovationsfonden. 

Vi søger en person med

  • Lyst til at løse klimaudfordringer
  • Analytisk tilgang til opgaven
  • Evnen til at arbejde selvstændigt og som en del af et stærkt team
  • Gode dansk- og engelskkundskaber
  • Selvmotivation, som forventes at publicere projektresultater i internationale peer-reviewede tidsskrifter og præsentere resultaterne på internationale konferencer

Godkendelse og indskrivelse

Det gælder for erhvervsph.d.-stillingen, at kandidaten bliver indskrevet på Aarhus eller Aalborg Universitet. Samarbejde mellem universiteterne og VIA vægtes højt.

Ansættelsen starter 1. februar 2019 eller snarest derefter.

For information om de generelle optagelsesbetingelser og planlægning af erhversph.d.-forløb, kontakt Videnkomitéen i C2C CC. 

Løn og udvælgelseskriterier

Lønnen følger statens takster for ph.d.-løn og forhandles individuelt efter kandidatens overenskomst. 

Lønnen for erhvervsph.d.-studerende er ca. DKK 34.000 inkl. pensionsbidrag. 

Ansættelsesperioden er 3 år. 

Ansættelsesstedet er en privat virksomhed, kommune eller vandforsyningsselskab.

Yderligere information

Kontakt Videnkomiteen i C2C CC. For information om projektets indhold, kontakt Sekretariatet.

Ansøgning

Fristen for ansøgning til C2C CC var 1. maj 2018, kl. 12.00, og behandlingen af indkomne ansøgninger er i gang.  Efter interview og udvælgelse, skal der skrives en ansøgning til Innovationsfondens efterårsrunde 2018. 

C2C CC ansøgningen er indeholdt i et skema.