Der er til projektet koblet en videnkomite. Komiteen tjener flere formål, men det gælder især om at tilføre projektet og partnerne den nyeste viden samt at udfordre projektledelsen, delprojekterne og partnerne til at hæve overliggeren.

Til komiteen er følgende personer udpeget:

  • Helle Ørsted Nielsen, Aarhus Universitet
  • Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet og
  • Theis Raaschou Andersen, VIA University College

De kan trække på ressourcer i deres baglande. Læs nærmere om, hvad de kan bidrage med under Kompetencerne.