Vandvisionen (et samarbejde mellem DANVA, Dansk Miljøteknologi, DI, DI Vand og Miljøministeriet samt universiteterne), Coast to Coast Climate Challenge og Clean holder konference med fokus på de nyeste løsninger til klimatilpasningsudfordringerne.

Kom og hør om de nyeste løsninger, innovation og eksportmuligheder inden for klimatilpasningsteknologi.

Fokus er på klimatilpasning til en fremtid med øget og kraftigere nedbør og dermed stigende grundvandsstand samt stigende havvandsstigninger og øget hyppighed af stormflod. Desuden er et vigtigt element naturligt digitaliseringens muligheder.

Konferencen finder sted den 3. november kl. 9.30 til 16.00 i Vandhuset, Godthåbsvej 83, Skanderborg.

Se programmet her og tilmeld dig via linket her