I regi af C2C CC, er Region Midtjylland, med bistand fra NIRAS, i gang med at udvikle et webbaseret screeningsværktøj til samfundsøkonomiske beregninger til brug af kommunernes og spildevandsselskabernes planlægning i forhold til den nye lovgivning på klimatilpasning.

Der henvises til tidligere info-mails om projektet. Se evt. https://www.c2ccc.eu/aktiviteter/tidligere-aktiviteter/opstartsmode-om-udvikling-af-screeningsvarktoj-til-samfundsmassige-analyser/

Projektet udvikles i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af NIRAS, Region Midtjylland samt kommuner og forsyninger i C2CCC partnerskabet.

Vi er nu er halvvejs i projektet og vil give en status på det udviklede værktøj.

Dagsorden:

  • Formål med værktøjet
  • Status på værktøjet, version 0.8
  • Det videre arbejde i projektet
  • Spørgsmål og diskussion
  • Eventuelt