I regi af C2C CC, vil Region Midtjylland, med bistand fra NIRAS, udvikle et webbaseret screeningsværktøj til samfundsøkonomiske beregninger til brug af kommunernes og spildevandsselskabernes planlægning i forhold til den nye lovgivning.

Værktøjet muliggør, at de samfundsøkonomiske analyser inddrages på et tidligt tidspunkt i planlægningen, hvilket sikrer, at medarbejdere i kommuner og selskaber får vigtig hands‐on erfaring med samfundsøkonomiske beregninger, og at der i sidste ende udvikles samfundsøkonomisk hensigtsmæssige klimaløsninger, som lever op til den nye klimalov. Værktøjet udvikles i tæt samarbejde med kommunerne og selskaberne i partnerskabet C2C CC i foråret 2021.

 

Du finder program for dagen her. 

Du finder anvendte præsentationer fra dagen her.

Se optagelse af opstartsmødet nedenfor

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.