Vand i Byer afholdt i samarbejde med C2C CC deres tredje workshop om kvalitet i regnvandsafstrømning på Teknologisk Institut i Aarhus. Der var 47 deltagere. 

Læs om projektet på projekthjemmesiden og om workshoppen samme sted.

Program

Deltagerliste 

Anvendte præsentationer 

Billeder