Herunder aktiviteter, som tidligere har været på forsidens kalenderliste.

 

Gennemførte aktiviteter

14. november 2022

Mandag den 14. november afholdte C2CCC, i samarbejde med DNNK, temadag om synergier og integrerede løsninger langs de danske kyster i forbindelse med 150 årsdagen for 1872 stormen. 

Program, deltagerliste og præsentationer fra dagen kan findes her

 

8. og 9. november 2022

Platformmøde. Dette er et møde for Integrerede Projekter, støttet af LIFE programmet, så der var ikke bredere deltagelse. C2C CC var vært ved dette møde, som havde systemisk innovation som tema. Der blev præsenteret en lang række forskellige europæiske projekter og deres arbejde med at justere arbejdet med såvel forebyggelse som tilpasning, var i fokus.

Læs mere og se de anvendte præsentationer og en optagelse af mødet - her (på dansk og engelsk)

1Fællesbillede.pngFællesbillede af deltagere på platformmødet den 8. november 2022

 

19.-20. september 2022

Done. What's Next? - C2C CC afslutningskonference - blev afholdt på VIA University College i Aarhus. 

Læs mere her

 

5. oktober 2022

Temadag om klimatilpasning gennem forsinkelse af vand i oplandet. 

Læs mere her

 

25. maj 2022

Temadag om administration, hydrauliske beregninger og varsling i store vandoplande.

Læs mere her

 

2.-6. maj 2022

Faglig ekskursion til Belgien for C2C CC Partnerskabet. 

Læs mere her

 

21. april 2022

Partnerskabsmøde om fremtidige samarbejder i forlængelse af C2C CC. Mødet foregik på AquaGlobe i Skanderborg.

Læs mere her

 

11. januar 2022

Internt webinar om administrative forhold. Der var fokus på Niveau 2 kontrol, Value for money og lægmandsrapport.

Læs mere her

 

8. november 2021

Der var igen møde for hele partnerskabet. Fokus på den fælles strategi, som vi nu kalder Portefølje for ideer til opfølgende initiativer til klimatilpasning i Midtjylland.

Vi talte også femtidige finansieringsmuligheder og master class.

Program, præsentationer og billeder fra dagen her.

 

25. oktober 2021

Workshop om økosystemtjenester i praksis lavet i samarbejde med SLA og IDA miljø.

Program, præsentationer, billeder og optagelser fra dagen kan findes her.

 

27. september 2021

Temadag om regnvandshåndtering på terræn og release af samfundsøkonomisk værktøj.

Se program, deltagerliste, præsentationer og billeder fra dagen her.

 

9. september 2021

Webinar: Opfølgning på fase 2 afrapportering.

Se optagelse og anvendte præsentationer mv. her.

 

26. - 27. august 2021

Partnerskabsmøde i Coast to Coast Climate Challenge

Se program, deltagerliste, præsentationer og billeder fra dagen her.

 

10. august 2021

I forbindelse med evaluering af klimatilpasningsplanerne i C2C CC, skal partnerne udfylde et spørgerskema. 

Se en video af, hvordan du korrekt udfylder spørgerskemaet her.

 

4. juni 2021

Midtvejsmøde om udvikling af screeningsværktøj til samfundsøkonomiske beregninger til brug for kommunernes og spildevandsselskaberbes planlægning i forhold til den nye lovgivning på klimaområdet.

Se en optagelse af mødet her.

 

3. juni 2021

MasterClass, Aktørlandskaber som værdiskabende dialogværktøj.

Se program og anvendte præsentationer fra dagen her.

 

25. maj 2021

Værktøjsudvikling socioøkonomisk screeningsværktøj, arbejdsgruppemøde 6. 

Se program og anvendte præsentationer her.

 

12. maj 2021

Værktøjsudvikling socioøkonomisk screeningsværktøj, arbejdsgruppemøde 5. 

Se program og anvendte præsentationer. 

 

29. april 2021

Værktøjsudvikling socioøkonomisk screeningsværktøj, arbejdsgruppemøde 4.

Se program og anvendte præstentationer her.

 

16. april 2021

Værktøjsudvikling socioøkonomisk screeningsværktøj, arbejdsgruppemøde 3. 

Se program og anvendte præsentationer. 

 

15. april 2021

Partnerskabsmøde i Coast to Coast Climate Challenge

Se program og anvendte præsentation fra dagen.  

Pernille Krüger Mertz i studiet.

 

4. marts 2021

Opstartsmøde om udvikling af screeningsværktøj til samfundsmæssige analyser. 

Se program, anvendte præsentationer og optagelsen af opstartmødet her.

 

9. december 2020

Temadag om kystforvaltning og klimatilpasning langs de danske kyster

Arrangementet blev brugt til at høre om overdragelsen og arbejdet med kystbeskyttelse i kommunerne, få et indblik i de mest aktuelle klimatilpasningsprojekter langs kysterne og deres løsninger samt høre om klimascenarier fra hovedfatter på den kommende IPCC rapport, Sebastian Mernild.

Se program, deltagerliste og præsentationer her.

1. december 2020

Temadag: Hvad sker der, når den ådalsnære natur oversvømmes?

På dagen blev der vidensdelt og udviklet erfaringer mellem både partnere og delprojekter og netop dette emne optager mange, som
arbejder med klimatilpasning og beskyttet natur. 

Du kan finde program, præsentationer og billeder fra dagen her

 

11. november 2020

webinar om integrering af biodiversitet og økosystemtjenester i klimatilpasningsprojekter.

Du kan finde program, præsentationer og det optagede webinar her

 

29. oktober 2020

Virtuelt partnerskabsmøde hvor der bl.a. blev fortalt om delprojekterne C12 og C9, Master Class og PhD om Klimavejen. 

Du kan finde program, præsentationer og billeder her 

 

9. - 11. september 2020

Workshop om Connective Negotiation, som er en kombination af elementer fra Mutual Gains Approach og Process Management. Workshoppen blev afholdt af Klimatorium under Water Valley. 

 

Program og anvendte præsentationer kan hentes her

 

2. september 2020

 

Partnerskabsmøde til evaluering af værktøj for det terrænnære grundvand og skybrudskortet samt præsentation af de nye værktøjer KAMP og HIP.

 

Du kan finde billeder, program, deltagerliste og præsentationer her

 

19. august 2020

Det Nationale Klimatopmøde

Med mere end 1400 deltagere bag skærmen blev det dybdefaglige webinar afholdt i Thyborøn under Klimatorium. 

 

Se program, præsentationer og billeder her 

Se hele webinaret på Klimatoriums hjemmeside her

Det Nationale Klimatopmøde mundede ud i en KLIMA-stafet som blev givet videre til Klimafolkemødet i Middelfart d. 3.-5. september. 
Du kan læse KLIMA-stafetten her

 

26. og 27. februar 2020

Partnerskabsmøde

Et meget velbesøgt partnerskabsmøde, der havde fokus på at besøge hinandens projekter og tale om fremtidigt samarbejde.

4 Vi besøger Svostrup Kro (1).jpg

Vi besøgte bl a Gudenåprojektet og Svostrup Kro, der led voldsomt under oversvømmelser i februar måned 2020.

Hent programmet

Hent deltagerlisten

Se anvendte præsentationer:

Se billeder fra partnerskabsmødet

 

4. december 2020

Master Class i værdiskabende klimatilpasning, workshop 1.

Læs om workshop 1, som blev gennemført på AquaGlobe i Skanderborg.

 

23. -24. oktober 2019

National konference om klimatilpasning.

Hent opsamlingen på konferencen. (pdf, hæfte på 28 sider)

Find program, præsentationer, deltagerliste og billeder fra konferencen.

24. - 28. juni 2019

Ekskursion til Manchester og London i England
Find program, præsentationer, deltagerliste og billeder fra dagen her. 

 

6. juni 2019

Workshop dag om borgere i beredskabet og økosystemtjenester

Find program, præsentationer, deltagerliste og billeder fra dagen her.

 

25. april 2019

Temadag om modeller og data 

Find program, præsentationer, deltagerliste og billeder fra dagen her.


22. marts 2019

Kvalitet i regnvandsafstrømning, workshop 3

Find program, præsentationer og billeder fra dagen her. 


14. og 15. marts 2019

Kulturarv på Moesgaard.

Der blev optaget film af præsentationerne. Der vil blive linket dertil herfra, når de er færdigredigeret.

Find program, præsentationer og billeder fra dagen her.


7. og 8. marts 2019

Kursus - Kommuner med kystansvar.

Find program, præsentationer og billeder fra dagen


17. januar 2019

Partnerskabsmøde i Sunds

Find program, præsentationer og billeder fra dagen.


13. - 14. november 2018 var der Dansk Vandkonference i Aarhus. C2C CC deltog bl. a. med et oplæg. 

Læs program, indtryk fra konferencen, se anvende C2C CC slides og billeder. 

Læs mere på DANVAS hjemmeside.


31. oktober 2018 afsluttedes uddannelsen af det første hold regnvandskonsulenter i Jylland.

Læs om uddannelsen og se billeder af forløbet.


31. oktober 2018 På AquaGlobe havde C2C CC besøg fra Japan. I den anledning blev afholdt en master class i klimatilpasning i Tokyo.

Læs om master class i klimatilpaning i Tokyo

Se Chief for Urban Environment & Climate Change Division hos Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection, Arata Ichihashis præsentation om Tokyos klimaudfordringer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 


23. - 25. oktober 2018 deltog C2C CC i NOCCA konferencen i Norrköbing på opfordring af monitorerne. 

Læs om indtryk og se posteren.


29. juni 2018 på NAVITAS deltog 20 personer i en workshop omhandlende Vand på marker

Læs om indtryk fra workshop om Vand på marker.


4. juni 2018 på AquaGlobe deltog knap 80, hovedsageligt politikere, i et arrangement om Vandløb, sileregn og monsterregn.

Læs om indtryk fra arrangementet om Vandløb, sileregn og monsterregn.


28. maj - 31. maj 2018 50 deltagere fra partnerskabet, herunder tre fra Styregruppen var på ekskursion til Holland med C2C CC.

Læs om turen til Holland.


8. maj 2018 blev workshop 2 afholdt under projektet Kvalitet i regnvandsafstrømning.

Læs om workshoppen her.


4. maj 2018 På Klimatorium deltog ca 70, hovedsageligt politikere, i et arrangement om kystudfordringer.

Læs om indtryk fra arrangementet om kystudfordringer.


2. marts 2018 Under projektet Kvalitet i regnvandsafstrømning afholdtes 1 workshop på Teknologisk Institut i Høje Taastrup.

Hent program og anvendte præsentationer her.

 


24. februar 2018 På Teknologisk Institut Fællesmøde VAnd i Byer og C2C CC om fremtidens klimatilpasning.

Læs om indtryk fra dagen om fremtidens klimatilpasning.


 

24. januar 2018 Stormøde arrangeret af C2C CC sammen med Innovationsnetværket vand i Byer. Der var workshops om IWA samt fælles vision for arbejdet med klimatilpasning.

Læs om indtryk fra stormødet.


18. januar 2018 Støt landsbyerne - eller to kloakdæksler og en millionregning.

Klimaspring inviterede til et arrangement i Hundslund om landsbyernes fremtid i en tid, hvor verden samler sig i storbyerne. 


3. november 2017 Partnerskabsmøde på Skanderborg Park. På programmet var bl. a. kommunikation, oplevelsen af juridiske barrierer samt mulighederne for at skabe merværdi i klimatilpasningen.


9. november 2017 Workshop om samskabelse i Hedensted Kommune


30. oktober 2017 Styregruppemøde. På dagsordenen var bl. a. oplevelsen af juridiske barrierer samt oprettelse af ph.d.-stillinger i C2C CC. Mødet blev holdt hos DANVA i Skanderborg.


19. september 2017 HydrologiFORUM afholdt arrangementet: Bliv klogere på vand i lyset af FN's verdensmål. 


31. maj 2017 afholdt Styregruppen sit andet møde. Det væsentligste punkt på dagsordenen var kommissorium for Videnkomiteen samt oprettelse af Ph.d.-stillinger i projektet.


3. og 4. maj 2017 afholdt partnerskabet interne workshops om henholdsvis fælles udbud, kommunikation samt administration og økonomi.


30. marts 2017 markeres igangsætningen af projektet ved et stort anlagt arrangement med 1. viceregionsrådsformand Anders Kühnau og tidligere klimakommissær Connie Hedegaard som hovedtalere.


16. marts 2017 afholdt Styregruppen sit første møde. Hovedpunkterne på dagsordenen var kommissorium for Styregruppen samt mødeplan.


18. januar og den 29. marts 2017 afholder partnerskabet interne møder.


7. - 9. februar 2017 - C2C CC møder søsterprojekter og lærer!

En lille delegation fra C2C CC til IP møde i Finland med målet om at netværke med andre IP projekter, samt at lære hvordan man administrerer et tværgående projekt og rapporterer vigtige outputs.

Læs mere om mødet med de bevilgende myndigheder og søsterprojekterne.


6. oktober 2016 i Aarhus

Afslutningskonference i Vandet fra landet

Se resultaterne af 2½ års arbejde med problemstillingerne i forbindelse med oversvømmelser fra søer og vandløb samt de spændende nye løsninger, der er udviklet.

Læs om Vandet fra landet.


14. september 2016 i Viborg 

Vand i Byer afholdte stormøde

Et af dagens indlæg handler om C2C CC og tre andre om delprojekterne heri.

Det var gratis at deltage, hvis man er medlem, og hvis man overvejer at blive medlem, kan 2 deltage gratis fra jeres organisation.

Se mere på: http://www.vandibyer.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/stormoede-14-september-klimatilpasning-paa-tvaers-af-kommunegraenser/.

Årshjulet for sØnæs kan downloades samme sted, under indlægget om sØnæs.