Herunder aktiviteter, som tidligere har været på forsidens kalenderliste.

Gennemførte aktiviteter

26. og 27. februar 2020

Partnerskabsmøde

Et meget velbesøgt partnerskabsmøde, der havde fokus på at besøge hinandens projekter og tale om fremtidigt samarbejde.

4 Vi besøger Svostrup Kro (1).jpg

Vi besøgte bl a Gudenåprojektet og Svostrup Kro, der led voldsomt under oversvømmelser i februar måned 2020.

Hent programmet

Hent deltagerlisten

Se anvendte præsentationer:

Se billeder fra partnerskabsmødet

 

4. december 2020

Master Class i værdiskabende klimatilpasning, workshop 1.

Læs om workshop 1, som blev gennemført på AquaGlobe i Skanderborg.

 

23. -24. oktober 2019

National konference om klimatilpasning.

Hent opsamlingen på konferencen. (pdf, hæfte på 28 sider)

Find program, præsentationer, deltagerliste og billeder fra konferencen.

2019-10-DenNationaleKonference-16_9.jpg

24. - 28. juni 2019

Ekskursion til Manchester og London i England
Find program, præsentationer, deltagerliste og billeder fra dagen her. 

 

6. juni 2019

Workshop dag om borgere i beredskabet og økosystemtjenester

Find program, præsentationer, deltagerliste og billeder fra dagen her.

 

25. april 2019

Temadag om modeller og data 

Find program, præsentationer, deltagerliste og billeder fra dagen her.

 

22. marts 2019

Vandkvalitet fra A til Åen afholdt af Vand i Byer

Find program, præsentationer og billeder fra dagen her. 

 

14. og 15. marts 2019

Kulturarv på Moesgaard.

Der blev optaget film af præsentationerne. Der vil blive linket dertil herfra, når de er færdigredigeret.

Find program, præsentationer og billeder fra dagen her.


7. og 8. marts 2019

Kursus - Kommuner med kystansvar.

Find program, præsentationer og billeder fra dagen


17. januar 2019

Partnerskabsmøde i Sunds

Find program, præsentationer og billeder fra dagen.


13. - 14. november 2018 var der Dansk Vandkonference i Aarhus. C2C CC deltog bl. a. med et oplæg. 

Læs program, indtryk fra konferencen, se anvende C2C CC slides og billeder. 

Læs mere på DANVAS hjemmeside.


31. oktober 2018 afsluttedes uddannelsen af det første hold regnvandskonsulenter i Jylland.

Læs om uddannelsen og se billeder af forløbet.


31. oktober 2018 På AquaGlobe havde C2C CC besøg fra Japan. I den anledning blev afholdt en master class i klimatilpasning i Tokyo.

Læs om master class i klimatilpaning i Tokyo

Se Chief for Urban Environment & Climate Change Division hos Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection, Arata Ichihashis præsentation om Tokyos klimaudfordringer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 


23. - 25. oktober 2018 deltog C2C CC i NOCCA konferencen i Norrköbing på opfordring af monitorerne. 

Læs om indtryk og se posteren.


29. juni 2018 på NAVITAS deltog 20 personer i en workshop omhandlende Vand på marker

Læs om indtryk fra workshop om Vand på marker.


4. juni 2018 på AquaGlobe deltog knap 80, hovedsageligt politikere, i et arrangement om Vandløb, sileregn og monsterregn.

Læs om indtryk fra arrangementet om Vandløb, sileregn og monsterregn.


 

28. maj - 31. maj 2018 50 deltagere fra partnerskabet, herunder tre fra Styregruppen var på ekskursion til Holland med C2C CC.

Læs om turen til Holland.


 

4. maj 2018 På Klimatorium deltog ca 70, hovedsageligt politikere, i et arrangement om kystudfordringer.

Læs om indtryk fra arrangementet om kystudfordringer.


24. februar 2018 På Teknologisk Institut Fællesmøde VAnd i Byer og C2C CC om fremtidens klimatilpasning.

Læs om indtryk fra dagen om fremtidens klimatilpasning.


 

24. januar 2018 Stormøde arrangeret af C2C CC sammen med Innovationsnetværket vand i Byer. Der var workshops om IWA samt fælles vision for arbejdet med klimatilpasning.

Læs om indtryk fra stormødet.


18. januar 2018 Støt landsbyerne - eller to kloakdæksler og en millionregning.

Klimaspring inviterede til et arrangement i Hundslund om landsbyernes fremtid i en tid, hvor verden samler sig i storbyerne. 


3. november 2017 Partnerskabsmøde på Skanderborg Park. På programmet var bl. a. kommunikation, oplevelsen af juridiske barrierer samt mulighederne for at skabe merværdi i klimatilpasningen.


9. november 2017 Workshop om samskabelse i Hedensted Kommune


30. oktober 2017 Styregruppemøde. På dagsordenen var bl. a. oplevelsen af juridiske barrierer samt oprettelse af ph.d.-stillinger i C2C CC. Mødet blev holdt hos DANVA i Skanderborg.


19. september 2017 HydrologiFORUM afholdt arrangementet: Bliv klogere på vand i lyset af FN's verdensmål. 


31. maj 2017 afholdt Styregruppen sit andet møde. Det væsentligste punkt på dagsordenen var kommissorium for Videnkomiteen samt oprettelse af Ph.d.-stillinger i projektet.


3. og 4. maj 2017 afholdt partnerskabet interne workshops om henholdsvis fælles udbud, kommunikation samt administration og økonomi.


30. marts 2017 markeres igangsætningen af projektet ved et stort anlagt arrangement med 1. viceregionsrådsformand Anders Kühnau og tidligere klimakommissær Connie Hedegaard som hovedtalere.


16. marts 2017 afholdt Styregruppen sit første møde. Hovedpunkterne på dagsordenen var kommissorium for Styregruppen samt mødeplan.


18. januar og den 29. marts 2017 afholder partnerskabet interne møder.


7. - 9. februar 2017 - C2C CC møder søsterprojekter og lærer!

En lille delegation fra C2C CC til IP møde i Finland med målet om at netværke med andre IP projekter, samt at lære hvordan man administrerer et tværgående projekt og rapporterer vigtige outputs.

Læs mere om mødet med de bevilgende myndigheder og søsterprojekterne.


6. oktober 2016 i Aarhus

Afslutningskonference i Vandet fra landet

Se resultaterne af 2½ års arbejde med problemstillingerne i forbindelse med oversvømmelser fra søer og vandløb samt de spændende nye løsninger, der er udviklet.

Læs om Vandet fra landet.


14. september 2016 i Viborg 

Vand i Byer afholdte stormøde

Et af dagens indlæg handler om C2C CC og tre andre om delprojekterne heri.

Det var gratis at deltage, hvis man er medlem, og hvis man overvejer at blive medlem, kan 2 deltage gratis fra jeres organisation.

Se mere på: http://www.vandibyer.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/stormoede-14-september-klimatilpasning-paa-tvaers-af-kommunegraenser/.

Årshjulet for sØnæs kan downloades samme sted, under indlægget om sØnæs.