Det Nationale Klimatopmøde blev afholdt d. 19. august 2020 under Kliamtorium

Dagen havde fire sessioner 

- Energi og grøn omstilling

- Cirkulær Økonomi

- Transport og mobilitet

- Klimatilpasning

Du kan se programmet for Det Nationale Klimatopmøde her

Du kan se alle præsentationerne her

Du kan se billeder fra dagen her 

Du kan se hele den grafiske facilitering her