Det var en meget vellykket ekskursion partnerskabet havde til Holland. Deltagerne var repreæsentanter fra partnerskabet samt tre styregruppemdelemmer.

Programmet var tæt pakket og dagene havde forskellige temaer:

  1. Skabelse af fælles ansvar og mere værdi
  2. Håndtering af oversvømmelser fra floder og voldsomme regnhændelser
  3. Havvandsudfordringer og
  4. Modelleringsværktøjer

Der blev hentet meget inspiration og netværket blandt deltagerne blev styrket.

Hermed et lille udpluk blandt billederne fra turen.