Der blev arbejdet meget denne dag. Her gælder det visioner for fremtiden. En workshop, der blev faciliteret af Smith Innovation.

24. januar 2018

Dagens program

Anvendte slides:

Deltagerliste

Mødenoter

Siden vil senere blive suppleret med sammenskrivning af udkommet af de to workshops.